USR Suceava cere Prefecturii Suceava încetarea de drept a mandatelor a 15 primari suceveni pentru că s-au înscris în alte partide, dar și să analizeze candidaturile depuse de aceștia

Partidul Uniunea Salvaţi România Suceava  solicitat Prefecturii Suceava să dispună încetarea de drept a mandatelor de primari pentru 15 primari și aaliza candidaturii depuse de cei în cauză la alegerile locale 2020.

Astfel, USR Suceava arată că

1.Dl. Ion Bosînceanu a fost ales în 2016 primar al com. Râşca, jud. Suceava, pe listele ALDE. Acum candidează din partea Pro România.

2.Dl. Marinel Bălan a fost ales în 2016 primar al oraşului Frasin, jud. Suceava, pe listele PSD. Acum candidează din partea PNL.

3.Dl.Eduard Wendling a fost ales în 2016 primar al comunei Păltinoasa, jud.Suceava, pe listele PSD. Acum candidează din partea PNL.

4.Dl. Neculai Miron a fost ales în 2016 primar al comunei Bosanci, jud.Suceava, pe listele ALDE. Acum candidează din partea PNL.

5. Dl. Prelipcean Petru Viorel a fost ales în 2016 viceprimar al comunei Horodnic de Jos, jud.Suceava, pe listele PNL. Acum candidează din partea PMP.

6. Dl. Dumitru Teleagă a fost ales în 2016 consilier al comunei Horodnic de Jos, jud.Suceava, pe listele ALDE. Acum candidează din partea PSD.

7. Dl. Buznean Gheorghe a fost ales în 2016 consilier al comunei Horodnic de Jos, jud.Suceava, pe listele ALDE. Acum candidează din partea Pro România.

8. Dl. Ioan Oros a fost ales în 2016 primar al comunei Ostra, jud.Suceava, pe listele PSD. Acum candidează din partea PNL.

9. Dl. Vasile Zamcu a fost ales în 2016 primar al comunei Stulpicani, jud.Suceava, pe listele PSD. Acum candidează din partea PNL.

10. Dl. Constantin Buga a fost ales în 2016 primar al comunei Frumosu, jud.Suceava, pe listele PSD. Acum candidează din partea PNL.

11. Dl. Mihai Senic a fost ales în 2016 primar al comunei Stroieşti, jud.Suceava, pe listele PSD. Acum candidează din partea PNL.

12. Dl.Ferdinand Eduard Dzinischi a fost ales în 2016 primar al comunei Moara, jud.Suceava, pe listele PSD. Acum candidează din partea PNL.

13. Dl.Petru Marocico a fost ales în 2016 primar al comunei Ulma, jud.Suceava, pe listele PSD. Acum candidează din partea PNL.

14. Dl.Constantin Moroşan a fost ales în 2016 primar al comunei Valea Moldovei, jud.Suceava, pe listele PSD. Acum candidează din partea PNL.

15. Dna. Marcela Elena Bîrsan a fost aleasă în 2016 primar al comunei Capu Cîmpului, jud.Suceava, pe listele ALDE. Acum candidează din partea PNL.

„Mai sunt cazuri pe care Prefectura are obligaţia să le identifice”, arată USR Suceava.

Conform calendarului aferent perioadei electorale pentru alegerile locale 2020, anunțat de Autoritatea Electorală permanentă (în continare “AEP”) la data de 27.07.2020 și publicat pe site-ul acesteia, 18.08.2020 a fost ultima zi pentru depunere candidaturilor pentru alegerile în speță: https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-demararea-perioadei-electorale-pentru-alegerile-locale-din-data-de-27-septembrie-2020/

Prin declarația de acceptare a candidaturii care face parte din documentele obligatorii a fi depuse în dosarul de candidatură, conform dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. c) și art. 7 alin. (1) lit. d) din Hotărârea AEP nr. 2 din 17.07.2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 633 din 17.07.2020, persoana care se înscrie pentru a candida la alegerile locale 2020 indică și garantează prin semnătură care este partidul politic pe care îl reprezintă în aceste alegeri.

Art. 160 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 05.07.2019 (în continuare “Codul administrativ”) enumeră cazurile de încetare de drept a mandatului de primar, printre care demisia din calitatea de membru al partidului politic pe a cărui listă persoana în cauză a fost aleasă ca primar: (1) Mandatul primarului încetează, de drept, în următoarele cazuri: h) pierderea, prin demisie, a calității de membru al partidului politic sau al organizației minorității naționale pe a cărei listă a fost ales;iar alin. (2) din același articol din Codul administrativ prevede că efectul încetării mandatului se produce de la data apariției evenimentului sau a împlinirii condițiilor care determină situația de încetare.

„Coroborând cele expuse mai sus, rezultă că mandatele de primari şi consilieri ale celor amintiţi mai sus a încetat la data demisiei acestora din partidele pe listele pe care au , candidat în 2016, încetare ce trebuie constată prin ordin al Prefectului Suceava, în conformitate cu dispozițiile art. 160 alin. (7) din Codul Administrativ: În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Ordinul are la bază un referat semnat de secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului”, arată USR Suceava.