Onofrei se zbate pentru “o rezolvare legala si morala a situatiei Fondului Bisericesc Ortodox Roman din Bucovina”

Problema Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina nu stârneşte interesul clasei politice, este aprecierea făcută miercuri de senatorul PD-L de Suceava, Orest Onofrei, după ce Senatul a respins propunerea legislativă pentru reactivarea acestui fond ca persoană juridică de drept public, iniţiată de el. „Toate argumentele prezentate de mine nu au fost luate în seamă. Nu am trezit interes pentru o asemenea temă importantă”, a declarat Onofrei.

El a arătat că de la depunerea proiectului, nici comisia de raport, cea juridică şi nici comisiile de avizare nu au chemat iniţiatorul să-şi susţină proiectul şi au dat aviz de respingere. „Guvernul a avizat negativ pe motiv că în Statutul BOR nu există prevăzută o asemenea structură”, a spus senatorul PDL, adăugând că şi Consiliul Legislativ a dat aviz negativ, iar ulterior el a amendat propunerea legislativă în concordanţă cu cererile Consiliului Legislativ.

Onofrei a precizat că va încerca să facă publicitate acestei propuneri legislative, astfel încât Camera Deputaţilor, care este cameră decizională, să se aplece cu mai multă atenţie asupra acestei legi. „Voi încerca să trezesc măcar interes astfel încât votul să fie dat de deputaţi în cunoştinţă de cauză”, a spus senatorul PD-L, care a subliniat că el doreşte o rezolvare legală şi morală a situaţiei Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina. „Sper ca o problemă de o asemenea importanţă cu consecinţe economice, juridice şi sociale să aibă ecou în clasa politică şi nu doar să fie folosită ca temă de campanie”, a mai spus Onofrei.

El a subliniat că a promis că va încerca soluţionarea pe cale parlamentară a problemei Fondului Bisericesc Ortodox al Bucovinei şi că în acest sens a elaborat o propunere legislativă de reînfiinţare a acestei fundaţii, în forma şi structura avute înainte de a fi desfiinţată de regimul comunist în 1948. “Prin reînfiinţarea fundaţiei în forma şi structura avute, ajutăm atât Biserica şi întreţinerea monumentelor istorice din Bucovina, dar şi instituţiile sociale cum ar fi cele din învăţământ”, a explicat senatorul sucevean, care este de părere că altă soluţie pentru rezolvarea corectă a problemei Fondului Bisericesc din Bucovina nu există.

Tribunalul Suceava a admis, la mijlocul lunii martie 2007, o cerere a Fondului Bisericesc Ortodox din Bucovina(FBOB) privind retrocedarea unei suprafeţe de pădure şi obligă RNP, Direcţia Silvică Suceava şi statul român, prin Ministerul de Finanţe, să pună la dispoziţia FBOB o suprafaţă de 166.613 hectare, iar ulterior, Judecătoria Suceava a decis anularea actului constitutiv şi a statutului fundaţiei Fondul Bisericesc Ortodox al Bucovinei în urma unei cereri de constatare a nulităţii absolute a acestei fundaţii formulată de fundaţia Pro Fondbis-1946 Semper din Suceava.

Ambele cauze se află în prezent pe rolul instanţelor de judecată.

Comisia judeţeană de fond funciar Suceava şi-a declinat, în data de 7 aprilie 2006, competenţa de soluţionare a cererii Fundaţiei Fondul Bisericesc Ortodox al Bucovinei privind restituirea unei suprafeţe de aproximativ 192 000 de ha de pădure motivând că nu face obiectul Legii 1/2000 a fondului funciar şi a Legii 247/2005 a proprietăţii.

Potrivit unei note prezentate în susţinerea motivării, Fondul Bisericesc Ortodox din Bucovina a avut, de la înfiinţare, doar drept de administrare asupra terenurilor forestiere şi nu de proprietate, fiind o fundaţie înfiinţată de stat.

Unităţile de cult din judeţul Suceava au primit, în anul 2004, în proprietate, potrivit Legii fondului funciar, câte 30 de hectare de terenuri cu vegetaţie forestieră, suprafaţa totală cu care Biserica Ortodoxă din Bucovina a fost pusă în posesie fiind de peste 15 000 de hectare.

Ulterior, în noiembrie 2004, printr-o Ordonanţă de Urgenţă emisă de fostul Guvern, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a fost împroprietărită cu 90.000 de hectare de pădure, dar legea de aprobarea a acestei ordonanţe a fost considerată neconstituţională de Curtea Constituţională.

Cererea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor privind acordarea, de Guvern, Fundaţiei Fondul Bisericesc Ortodox din Bucovina a statutului de fundaţie de utilitate publică a fost respinsă în 2008 pe motiv că aceasta acţionează doar în numele unei persoane juridice, şi nu pentru realizarea unui interes public general.

loading...