USR PLUS Suceava cere stoparea nemotivată întemeiat a înlocuirilor directorilor de școli și prelungirea mandatelor actualilor director până la sfârșitul anului școlar

În județul Suceava, cât și în alte județe din țară, au fost înlocuiți un număr de directori școlari, cărora le expiră mandatul în data de 09.01.2020 anunță USR PLUS Suceava într-un comunicat în care arată că în baza Articolele 257-258, din LEN 1/2011, directorii câștigă prin concurs mandate de 4 ani. Dacă în urma expirării mandatului de director de școala, postul rămâne vacant, există două posibilități, respectiv prelungirea mandatului cu un an – cu acordul părților – OMEN 3969/2017 – articolul 24 – după evaluarea performanțelor manageriale la nivel de unitate sau numirea unui alt cadru didactic titular prin detașare în interesul învățământului – la propunerea Inspectorului General și aprobarea prin vot în cadrul Consiliului de Administrație a ISJ-ului – doar până la finalul anului școlar în curs.

„Varianta corectă ar fi fost organizarea de noi concursuri pentru manageri școlari. Aceste concursuri NU au fost organizate din motive de pandemie pe parcursul anului 2020. Dar asta, în aceste împrejurări excepționale, nu mai este imputabil nimănui”, a arătat USRPLUS.

În aceste condiții, ar fi fost normală prelungirea mandatelor până la terminarea anului școlar, iar schimbarile să  intervina în cazuri întemeiate, motivate corespunzător, susține formațiunea.

„Ne dorim ca aceste înlocuiri să nu fie pe criterii politice, competența nu se măsoară în afinități sau apartenențe politice”, se mai menționează în comunicat.

Ca urmare a acestei situații, senatorii USR PLUS din Comisia Învățământ, Tineret și Sport – Ștefan Pălărie, Silvia Dinică și Irineu Darău – au redactat adrese către toate Inspectoratele Școlare Județene în care solicită să se explice schimbările de management, motivația lor, precum și procesele verbale din ședințele de CA ale ISJ-urilor în care au fost luate deciziile de înlocuire prin delegare.

„Solicităm stoparea nemotivată întemeiat a înlocuirilor în teritoriu, și, în paralel, găsirea soluției juridice la nivel de minister, care să clarifice condițiile de prelungire ale actualelor mandate până la sfârșitul anului școlar justificat și demararea eforturilor pentru organizarea în bune condiții a concursurilor de directori ce urmează să fie organizate în această vară”, a transmis USRPLUS Suceava.

ISJ Suceava a anunțat că a decis înlocuirea unui număr de 13 directori și 2 director adjuncți de la unități școlare din județ.