Luhan: Uniunea Europeana a inceput procesul de modernizare a achizitiilor publice

Achiziţiile publice în Uniunea Europeană reprezintă un segment strategic al pieţei unice şi în acelaşi timp un element cheie pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene pentru următorii 10 ani, arată europarlamentarul PDL de Suceava, Petru Luhan, într-un comunicat de presă. El atrage atenţia în documentul citat că, din nefericire, conform raportului Curţii de Conturi pentru anul 2009, 43 la sută din totalul erorilor cuantificabile sunt din cauza gravelor deficienţe legate de respectarea normelor privind achiziţiile. De asemenea, aceste norme au reprezentat unul dintre principalii factori ce au determinat gradul redus al absorbţiei fondurilor europene, arată Luhan.

Potrivit eurodeputatului democrat-liberal, multe părţi interesate din toate statele membre au solicitat revizuirea sistemului UE în vederea creşterii eficienţei şi eficacităţii acestuia, iar Comisia pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European a votat, marţi, raportul referitor la modernizarea achiziţiilor publice, raport ce reprezintă un pas deosebit de important în simplificarea şi modernizarea legislaţiei europene în domeniu.

Luhan mai arată în comunicat că de cele mai multe ori durata mare de finalizare a achiziţiilor, determinată de comportamentul neloial al unor competitori şi de unele acţiuni în justiţie, au condus la pierderea finanţării europene. “În acest sens am solicitat Comisiei Europene să analizeze şi să remedieze gravele deficienţe legate de respectarea normelor privind achiziţiile publice, deoarece problemele apărute sunt deseori rezultatul transpunerii greşite a normelor UE în legislaţia naţională. Consider că trebuie găsit un echilibru între dorinţa de simplificare a procedurilor şi necesitatea de a asigura o concurenţă loială în ceea ce priveşte contractele publice. Trebuie să eliminăm riscul apariţiei practicilor comerciale neloiale, conflictelor de interese, favoritismului şi corupţiei”, susţine Petru Luhan, care este coordonatorul Partidului Popular European pentru aceasta rezoluţie a Parlamentului European.

Europarlamentarul sucevean consideră că un element de bază al Parlamentului European îl reprezintă chiar iniţiativa sa de înlăturare a tuturor obstacolelor în calea stabilirii unui cadru legislativ coerent pentru utilizarea parteneriatelor public-private (PPP) şi recomandările către statele membre pentru flexibilizarea legislaţiilor naţionale astfel încât PPP să funcţioneze cât mai eficient. “Un alt element pe care l-am cerut Comisiei este încurajarea utilizării parteneriatelor de tip public-privat. Aceste parteneriate sunt vitale pentru ca Uniunea Europeană să poată realiza investiţiile necesare în anumite domenii, cum ar fi infrastructura şi sectorul serviciilor. Astfel, Parlamentul European consideră necesară implementarea unui cadru comun legislativ pentru utilizarea eficienta a parteneriatului public-privat”, mai susţine Luhan.

El a mai spus că Parlamentul European doreşte participarea mai activă a IMM-urilor la achiziţiile publice şi optimizarea licitaţiilor în vederea garantării accesului şi egalităţii de şanse pentru acestea, în special în cadrul etapei de selecţie. Luhan consideră că sunt necesare măsuri legislative în UE care să garanteze că autorităţile contractante valorifică la maxim caracterul economic inovator al întreprinderilor mici şi mijlocii în cursul procedurilor de achiziţii. „Vom acorda o importanţă deosebită IMM-urilor, care reprezintă coloana vertebrală a economiei UE, având un potenţial uriaş în ceea ce priveşte crearea de noi locuri de muncă, creşterea economică şi inovarea” a mai declarat Petru Luhan.

După votul Parlamentului European, Comisia va elabora un nou cadrul legislativ pentru achiziţiile publice care va urmări reformarea şi modernizarea actualei politici UE în domeniu. Astfel se va obţine o alocare mai rapidă a fondurilor europene, reducerea erorilor, rate mai mari de absorbţie şi creşterea eficienţei utilizării fondurilor, a conchis Luhan.