Flutur considera ca Regiunea Nord Est ar fi prea mare pentru a fi eligibila la accesarea fondurilor europene

Preşedintele PDL Suceava, senatorul Gheorghe Flutur, este de părere că Regiunea de Dezvoltare Nord Est în actuala structură de şase judeţe e prea mare în raport cu criteriile stabilite pentru regiunile administrative şi nu va îndeplini condiţiile de eligibilitate pentru accesarea de fonduri europene.

gheorghe Flutur

Într-un proiect de declaraţie privind reprezentarea intereselor judeţului Suceava în procesul de reorganizare iniţiată de liderul PDL Suceava, senatorul Gheorghe Flutur, ce urmează să fie transmis partidelor politice, parlamentarilor de Suceava, mediului de afaceri, mediului academic şi organizaţiilor neguvernamentale, se arată că demersul porneşte de la necesitatea respectării principiului descentralizării în cadrul reorganizării administrativ-teritoriale, astfel încât regiunea să poarte responsabilitatea propriei dezvoltări.

În declaraţie se subliniază că în criteriile precizate în Regulamentul (CE) nr.1.059/2003 al Parlamentului European şi Consiliului European privind instituirea unui nomenclator comun al unităţilor teritoriale – criteriul istoric, geografic, socio-economic, cultural, mediu şi mărimea populaţiei, Regiunea de Nord-Est,  cu o populaţie ce depăşeşte cu mult trei milioane de locuitori, nu respectă unul dintre cele mai importante criterii, şi, prin urmare, nu va putea îndeplini condiţiile de eligibilitate pentru accesarea fondurilor europene.

„Mai mult decât atât, structurarea regiunilor trebuie să se bazeze pe entităţi  teritoriale a căror funcţionalitate s-a cristalizat de-a lungul timpului în conştiinţa locuitorilor, iar Bucovina şi Suceava au vechi tradiţii în ceea ce priveşte organizarea teritorial-administrativă, Bucovina apărând ca unitate administrativă încă din anul 1918. Astfel, prin Decretul pentru administraţia Bucovinei nr. 3715 din 18 decembrie 1918, Bucovina reprezenta unul dintre cele 4 regimuri administrative, alături de Transilvania, Basarabia şi Vechiul Regat”, se mai arată în proiectul de declaraţie.

Totodată, se menţionează că municipiul Suceava răspunde criteriilor europene de a deveni centru regional administrativ.

 Prin această declaraţie, semnatarii vor conveni asupra exprimării unui punct de vedere comun pe care îl vor susţine la toate instituţiile şi autorităţile administraţiei publice, în cadrul tuturor dezbaterilor, la nivel local sau naţional, fie ele tehnice sau politice, pentru ca interesele legitime ale judeţului Suceava să fie promovate şi respectate, iar municipiul Suceava sa devină capitală de regiune.

În proiect se mai arată că semnatarii convin asupra informării reciproce continue, anterior şi în cursul procesului de regionalizare, prin comunicarea datelor şi informaţiilor esenţiale de care dispun, necesare a fi cunoscute de toţi, pentru desfăşurarea unei acţiuni de sprijin coerente, politice şi administrative, în vederea atingerii dezideratelor propuse.

loading...