Dontu: Nou Cod Silvic va apara padurea. Se limiteaza taierile “pe picior”, se infiinteaza Jandarmeria Silvica si se depolitizeaza Ocoalele silvice

Ovidiu Dontu 3Senatorul PSD de Suceava, Ovidiu Donţu, a anunţat, marţi, că Senatul a adoptat nou Cod Silvic, subliniind că un sector vital al patrimoniului natural și național este, în mod incontestabil, pădurea.

„Cunoaștem cu toții faptul că cea mai mare problemă cu care sectorul forestier românesc se confruntă este cea privitoare la tăierile, nu numai abuzive, dar si ilegale de arbori.

Tocmai de aceea, este necesar să avem o legislație specifică care să reglementeze definitiv această problemă. Din păcate, acest caracter definitiv nu presupune tot timpul, și a reglementa corect, cât se poate de bine și în acord cu realitățile și nevoile României”, arată senatorul PSD.

Ovidiu Donţu subliniază că pe lânga defrișările ilegale, trebuie avut în vedere și aspecte de strictă funcționalitate: realizarea cadastrului forestier național, îmbunătățirea accesibilității fondului forestier, reabilitarea drumurilor forestiere existente, extinderea rețelei de drumuri forestiere.

„Modificarea și completarea Legii nr. 46/2008- Codul Silvic,a trezit ample controverse susţinute de mine şi în declaraţia politică rostită de la tribuna Senatului în ziua de 19 noiembrie 2013”, a spus Donţu.

El a apreciat că, în viziunea sa, ministrul delegat pentru silvicultură, Lucia Varga, trebuia să prezinte un nou Cod Silvic, dar consideră că şi amendamentele Comisiei de Agricultură, Silvicultură şi Dezvoltare Rurală din Senatul României sunt mulţumitoare.

Ovidiu Donţu arată că prin modificările aduse de senatori, s-a prevăzut înfiinţarea Jandarmeriei Silvice ca organism profesional şi competent care să lupte cu tăierile ilegale şi abuzive de arbori.

Astfel,  pe lângă organele de urmărire penală sunt competente să constate faptele prevăzute la art. 106-114  personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al structurilor sale teritoriale cu specific silvic, personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi al structurilor sale teritoriale, personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice de regim autorizate, precum şi personalul împuternicit din cadrul Jandarmeriei Române.

 Senatorul PSD sucevean mai arată că începând de la 1 ianuarie 2015, se interzice vânzarea unui procent mai mare de 50% din masa lemnoasă, pusă în valoare pentru a fi recoltată ca  „lemn pe picior” din păduri proprietate publică încurajându-se vânzarea lemnului, măsurat, din depozite experimental în proporţie de 50%, iar în funcţie de rezultate acest lucru va putea fi extins.

Totodată, încărcarea materialelor lemnoase în mijloace de transport de la locul de recoltare şi circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor de transport încărcate cu materiale lemnoase este interzisă între orele 22.00-05.00.

Senatorul Ovidiu Donţu a subliniat că prin noua lege, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva  poate să achiziţioneze terenuri în vederea împăduririi, cu prioritate terenuri degradate, astfel încât suprafaţa fondului forestier proprietate publică a statului să crească, iar finanţarea acţiunilor de achiziţie şi de împădurire se asigură din fonduri proprii ale Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva,  fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, precum şi de la bugetul de stat.

Mai mult, noul Cod Silvic a eliminat avizul Autorităţii Publice Centrale care răspunde de silvicultură la numirea şefilor de ocoale silvice care va constitui un bun început pentru depolitizarea sistemului silvic.

„Fie că vorbim de vechiul Cod Silvic, de actuala propunere sau de oricare alt Cod Silvic viitor al României, trebuie să avem în vedere că pădurea românească a fost, este și va fi abuzată dacă nu se iau măsuri urgente, coerente și absolut palpabile în privința a tot ceea ce presupune circuitul sectorului forestier”, susţine senatorul sucevean.

El arată că a nu lua în calcul economia, fiscalitatea, munca, condițiile specifice zonale din toate punctele de vedere, motivându-le cu necesitatea eradicării tăierilor ilegale, reprezintă o măsură care nu va face în final decât să aducă modificări la un anumit nivel, destabilizând crearea locurilor de munca in domeniu, dezvoltarea domeniului si colectarea taxelor.

„A nu lua în calcul faptul că România este membru cu drepturi depline, dar și cu responsabilități pe măsură al Uniunii Europene și a ne folosi de acest statut, strict aleator și doar în condiții de impunere a Regulamentului 995/2010 neadaptat nevoilor dezvoltarii sectorului silvic romanesc fără însă a observa și, mai ales, respecta condițiile subtile pe care lte state membre UE le-au gasit duce, din nou, la măsuri incomplete, vremelnice și cu efecte care, deși dorite pozitive, nu vor face altceva decât să accentueze starea de urgență a sectorului forestier românesc”, menţionează Donţu.

Senatorul a mai declarat că atunci când se vorbeşte de lege și de oameni, specialiștii sunt cei care trebuie să o aplice în diversele domenii ale societății şi consideră că este necesară încurajarea competenţelor profesionale ale sistemului.

„Susţin depolitizarea sistemului silvic prin eliminarea oricărui aviz care ar urma să exceadă Codului Muncii la angajarea personalului, muncitorilor , inginerilor şi şefilor de ocoale silvice pentru că altfel s-ar încălca  art.4 al Ordonanţei 109/2011 privind Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată în baza unor normative europene”, a mai spus Ovidiu Donţu.

El a mai declarat că, odată cu adoptarea modificărilor la Codul Silvic, ministru delegat Lucia Varga, Ministerul Apelor şi Pădurilor şi RNP au obligaţia sa reglementeze prin acte juridice subsecvente mai multe situaţii de fapt.

Astfel, senatorul Ovidiu Donţu consideră că ministrul Lucia Varga trebuie să găsească soluţii pentru a asigura la modul real întregul circuit funcţional și de control în privința tăierii, sortării, vânzării lemnului.

El cere autorităţilor în domeniu ca România să aibă în sfârşit o pădure respectată și apărată, o exploatare legală, un comerț legal si competitiv, o distribuție echitabilă pe piață, o economie cu beneficii, o industrie a lemnului de calitate care să corespundă pe deplin cu toate normele și cerințele pieței europene şi internaţionale.