Falticenenii care au depus cereri pentru a primi o locuinta, chemati la Primarie pentru a actualiza dosarele

Fălticenenii care doresc să beneficieze de o locuință aflată în administrarea sau în proprietatea Municipiului Fălticeni sunt chemați la primărie, în perioada 19 februarie-13 martie 2015, pentru a actualiza dosarele.

ANL falticeni

Alexandru Săvescu de la Direcţia Generală Administraţie şi Ordine Publică din cadrul Primăriei Fălticeni, a informat că decizia a fost luată de Comisia socială de analiză a cererilor de atribuire a unităţilor locative, iar informaţiile în privința documentelor ce trebuie actualizate pot fi obţinute de la Compartimentul Spaţiu Locativ. Documentele vor fi depuse la registratura Primăriei Fălticeni, îndosariate şi însoţite de opis.

„În urma actualizării cererilor, va fi întocmită lista de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor aflate în administrarea / proprietatea Municipiului Fălticeni, în anul 2015. Lista de priorităţi va fi supusă spre aprobare Consiliului Local Fălticeni”, a arătat Alexandru Săvescu.