Conducerea USV semnaleaza fapte de o gravitate deosebita pentru viitorul educatiei si cercetarii romanesti intr-un memoriu trimis ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a trimis un memoriu ministrului Educației și Cercetării Științifice, Sorin Mihai Cîmpeanu, prin care semnalează aspecte de o gravitate deosebită pentru viitorul educației și cercetării romanești.

Potrivit instituției de învățământ superior, un mesaj similar, cu comentarii pe marginea proiectului Ghidului privind  „Proiectele de investiții pentru instituții publice de CD și universități” (http://www.research.ro/ro/articol/3608/ghiduri-spre-consultare-publica) și a secțiunilor sale, a fost trimis de rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, colegilor din Consiliul Național al Rectorilor.

Valentin Popa

Redăm în continuare memoriul trimis de rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, ministrului Educației și Cercetării Științifice, Sorin Mihai Cîmpeanu:

Către

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Domnului Ministru al Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

Prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai CÎMPEANU

În atenția:           Domnului Secretar de Stat, Tudor PRISECARU

                             Domnului Secretar de Stat, Gigel PARASCHIV

 

Stimate Domnule Ministru,

Având în vedere publicarea de către ANCS, spre consultare publică, a Ghidului privind „Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD și universități” am constatat că prevederile cuprinse în acest document au ca efect interzicerea accesului la finanțarea publică a infrastructurii de cercetare pentru universitățile introduse în mod abuziv, din punctul nostru de vedere, de către domnul Ministru Daniel FUNERIU, prin Ordinul Ministrului nr. 5262/2011, în categoria A – universități centrate pe educație, ordin intens contestat în ultimii ani de comunitatea academică românească și conducerea Ministerului Educației. Dorim să vă reamintim că acest ordin a fost anulat în primă instanță de Curtea de Apel Suceava, urmat apoi de admiterea recursului MEN de către ICCJ, fără ca motivarea sentinței să fie emisă până la această dată.

Reamintim ca OM nr. 5262/2011a fost emis în baza Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 789/2011, care menționează la art. 5 următoarele:

Art. 5 (1) Evaluarea primară se realizează anual, pentru toate universitățile supuse evaluării, înaintea începerii anului universitar, iar rezultatul acestei evaluări este valabil pe durata anului universitar următor evaluarii.

(2) Evaluarea instituțională se realizează, pentru fiecare universitate, odată la maximum 4 ani, iar rezultatul acestei evaluări este valabil până la următoarea evaluare instituțională”.

Având în vedere că nu s-a mai efectuat nici o evaluare anuală și nici o evaluare instituțională, efectele Ordinului Ministrului nr. 5262/2011 încetează de drept la data de 09.09.2015, momentul când se împlinesc 4 ani de la publicarea în Monitorul Oficial. În HG 789/2011 art. 5 se menționează clar că o clasificare (stabilită chiar și ilegal, din punctul nostru de vedere), nu poate să fie valabilă mai mult de 4 ani, existând obligația ca la maxim 4 ani să existe o nouă evaluare care să o confirme pe cea veche sau să o modifice. Considerăm că este inadmisibil ca, în situația în care nu se organizează evaluări instituționale, prevederile unui ordin să fie extinse fără limită de timp, statuând o clasificare cel puțin dubios efectuată și privând de finanțare o serie mare de universități.

Deoarece ghidul de finanțare menționat mai sus se referă la competiții care se vor derula ulterior datei de încetare a valabilității acestuia, solicităm eliminarea din Ghidul solicitantului a oricăror referințe la clasificarea stabilită prin Ordin de domnul Ministru Daniel FUNERIU.

Totodată, atragem atenția asupra faptului că Secțiunea B a ghidurilor publicate de ANCS asigură finanțare exclusiv pentru „Clustere de inovare”. În același timp, prin condițiile de eligibilitate impuse în Secțiunea F – „Proiectele de investiții pentru instituții publice de CD și universități”, care are ca scop finanțarea cu preponderență a infrastructurii de cercetare din universități și institute de cercetare, apare obligația apartenenței oricărei universități la un cluster, parc sau pol de dezvoltare, transformând această linie de finanțare tot într-o linie de finanțare a clusterelor. Considerăm imperios necesar să evităm ca două programe, gestionate de ANCS, să asigure finanțare exclusiv pentru același tip de entități, în timp ce se interzice accesul la finanțarea infrastructurii de cercetare pentru programele de excelență din universități. O astfel de politică nu poate să fie, în nici un caz, izvorâtă dintr-o cerință a Comisiei Europene care, prin programele sale urmărește situarea Europei pe poziția de lider mondial în domeniul educației și cercetării, precum și eliminarea dezechilibrelor regionale. Astfel, ne exprimam îndoiala că vreun document al Comisiei poate stipula dubla finanțare și discriminarea.

În același timp, suntem de acord că politica de finanțare a cercetării în România trebuie să urmărească preponderent finanțarea excelenței. Dar să nu uităm că până și domnul Ministru Daniel FUNERIU a acceptat că există excelență și în universitățile pe care el însuși le-a încadrat în categoria A, a universităților centrate pe educație, atribuind imediat după emiterea Ordinului Ministrului nr. 5262/2011 locuri la doctorat universităților din categoria A. Suntem, așadar, în totalitate de acord că finanțarea infrastructurii de cercetare din universități trebuie să urmărească finanțarea excelenței, care să fie probată prin mijloacele consacrate, utilizate și până acum: resursa umană cu reala recunoaștere internă, dar mai ales internațională, articole științifice de valoare (publicate în reviste cotate) în domeniul/ ramura de științe în care se dorește obținerea finanțării, existența unor școli doctorale cu rezultate notabile în domeniul/ ramura respectivă etc.

În concluzie, solicitam schimbarea condițiilor de eligibilitate privind apartenența obligatorie la un cluster/parc/pol și a limitării accesului la finanțare pe baza distribuirii universităților în categoriile B sau C (așa cum au fost precizate în Ordinului Ministrului nr. 5262/2011) cu condiția probării excelenței în domeniul sau ramura de știință în care se solicită finanțarea, așa cum s-a exemplificat mai sus.

 

 

Cu deosebită considerație,

 

 

RECTOR,

Prof.univ.dr.ing. Valentin POPA

 

 

loading...