Noi proiecte pentru comunitățile rome din județul Suceava

În cadrul unei întâlniri a Grupului de Lucru Mixt la care au participat reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, precum şi reprezentanţi ai Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa Sucursala Suceava s-a luat în vedere implementarea unor noi proiecte pentru comunitățile rome din județ.

Joia Verde Romi (25)

Întâlnirea Grupului de Lucru Mixt a avut loc miercuri, 15 iulie 2015, la Biroul Judeţean pentru Romi din cadrul Instituţiei Prefectului Suceava, invitate fiind și autorităţile publice locale din comunităţi cu pondere ridicată de cetăţeni români din Dolhasca, Valea Moldovei, Dorneşti, Vereşti, Pătrăuţi, Vicovu de Sus și Comăneşti.

Potrivit unui comunicat al Prefecturii, autoritățile locale și județene au avut în vedere situaţia angajării experţilor locali pentru romi, a mediatorilor sanitari, a mediatorilor şcolari în cadrul comunităţilor de romi şi prezentarea proiectelor destinate romilor aflate în derulare în judeţul Suceava.

În cadrul întâlnirii, directorul executiv adjunct al DSP Suceava, medicul Cătălina Zorescu, a prezentat importanţa angajării mediatorilor sanitari.

Zorescu a explicat că în acest mod se poate contribui semnificativ la îmbunătăţirea accesului cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome la serviciile de sănătate de bază, la creşterea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice locale în procesul de identificare a nevoilor de sănătate, dezvoltare şi implementare a programelor de sănătate adresate comunităţilor cu romi.

„În urma discuţiilor purtate s-a concluzionat necesitatea angajării a cel puţin 6 mediatori sanitari în comunităţi precum Dolhasca, Dorneşti, Vereşti, Vicovu de Sus, Pătrăuţi şi Valea Moldovei”, se arată în comunicatul Prefecturii.

De asemenea, sursa citată a arătat că inspectorul pentru problemele educaţionale ale romilor, Petru Crăciun, va transmite conducerii Inspectoratului Şcolar problemele identificate şi punctul de vedere al autorităţilor locale, cât şi al preşedintelui Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, domnul Virgil Pohoaţă, cu privere la continuarea programelor de formare a mediatorilor şcolari şi creşterea ponderii angajării acestora în sistemul educaţional.

Prefectul de Suceava, Constantin Harasim, a precizat în cadrul întâlnirii că experții locali pentru romi reprezintă principala interfaţă dintre autorităţile publice locale şi comunităţile de romi.

Totodată, Harasim a arătat că experții locali au un rol esenţial în procesul de facilitare comunitară şi că la nivel local sunt responsabili în organizarea Grupurilor de iniţiativă locală(GIL).

La rândul său, consultantul pentru problemele romilor din cadrul Instituţiei Prefectului, Alina Stan, a menționat că problemele dezbătute fac parte din măsurile Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020.