Şeful ISJ Suceava a salutat iniţiativa unor directori de şcoli de a obţine fonduri extrabugetare pentru îmbunătăţirea condiţiilor din şcoli

Inspectorul şcolar general al judeţului Suceava, Gheorghe Lazăr, a remarcat, vineri, în cadrul reuniunii anuale de management instituţional, interesul crescut al unor unităţi de învăţământ pentru angrenarea în proiecte naţionale şi internaţionale, dar şi preocuparea managerilor atragerea resurselor extrabugetare pentru îmbunătăţirea infrastructurii şcolare.

Lazăr a declarat că, în anul şcolar 2014-2015, echipele manageriale din majoritatea unităţilor şcolare au făcut eforturi pentru atragerea de resurse extrabugetare , menite să asigure îmbunătăţirea infrastructurii şcolare, a condiţiilor igienico-sanitare, a ambientului şcolar, dar şi a securităţii elevilor.

Gheorghe Lazar

El a spus că în perioada menţionată s-a remarcat un interes crescut al unor unităţi şcolare pentru angrenarea în proiecte naţionale şi internaţionale care au condus la creşterea numărului de parteneriate educaţionale, prin proiecte specifice şi proiecte încheiate la nivelul şcolii şi al ISJ Suceava.

Lazăr a precizat că datorită unei bune colaborări cu autorităţile locale, asociaţii profesionale, ong-uri şi agenţi economici, unele şcoli au beneficiat de sume şi dotări considerabile, ce au permis construirea unor terenuri de sport, laboratoare, anvelopări şi izolarea termică a clădirilor, construcţia de grupuri sanitare, dar şi dotarea cu mobilier şi echipamente tehnice performante.

Inspectorul şcolar general al judeţului Suceava a subliniat că managementul şcolilor înregistrează şi aspecte deficitare amintind, printre altele, de relevanţa scăzută a unor programe şi acţiuni neconvingătoare de promovare a imaginii şcolii, insuficienta preocupare pentru implicarea elevilor în programe comunitare, în activităţi de voluntariat sau grupuri de suport.

Referindu-se la unele dintre vulnerabilităţile din infrastructura şcolară, Lazăr a precizat că sunt şcoli în care, din dorinţa de a funcţiona într-un singur schimb, dar şi din cauza lipsei spaţiilor, majoritatea cabinetelor sunt şi săli permanente de clasă, în timp ce în laboratoare de informatică numărul calculatoarelor este insuficient şi a rămas la 25, deşi numărul elevilor dintr-o clasă a ajuns până la 40.

El a spus că în multe şcoli din judeţ se menţine deficitul de fonduri necesare efectuării lucrărilor de construcţie sau de finalizare a grupurilor sanitare, situaţii întâlnite în special în mediul rural, iar din acest motiv şi numărul autorizaţiilor sanitare de funcţionare rămâne relativ scăzut.

Totodată, materialul didactic al şcolilor este de cele mai multe ori învechit sau insuficient, iar fondul de carte al bibliotecilor este deficitar, în timp ce în alte unităţi şcolare terenurile de sport exterioare sunt degradate şi nu au existat fondurile necesare reparării acestora.

Un alt aspect prezentat în cadrul raportului privind activitatea ISJ Suceava, unităţilor şcolare şi conexe în anul şcolar 2014-2015, se referă la siguranţa în mediul şcolar.

Lazăr a precizat că siguranţa mediului şcolar a reprezentat una dintre priorităţile ISJ Suceava în anul şcolar precedent, arătând că a fost constituită în acest sens o bază de date privind actele de violenţă în şcoli , iar în urma centralizării datelor s-a constatat că ponderea acestora, sub diferite forme, “nu este de neglijat”, arătând că pe parcursul anului şcolar 2014-2015 s-au înregistrat 1356 de astfel de acte, cele mai multe cazuri de acest gen fiind înregistrate în mediul rural.

loading...