ISJ Suceava îşi armonizează planul de şcolarizare în funcţie de nevoile pieţei muncii şi aşteaptă cereri din partea firmelor

Agenţii economici din judeţul Suceava pot transmite, până în data de 11 decembrie 2015, Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava solicitările de şcolarizare a elevilor şi numărul de locuri pentru învăţământul profesional de trei ani astfel încât să se poată adapta proiectul planului de şcolarizare pentru anul 2016-2017 la cerinţele pieţei de muncă.

munca la birou

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a precizat într-un comunicat de presă că potrivit prevederilor Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani, cifra de școlarizare se stabilește anual, pe baza nevoilor pieții muncii și a tendințelor de dezvoltare, precum și pe baza solicitărilor operatorilor economici.

El a arătat că, ISJ Suceava trebuie să adapteze, ţinând cont de prevederile respectivei metodologii, proiectul cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017 la solicitările operatorilor economici, prin aplicarea unei proceduri elaborată de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice prin Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.

“Astfel, operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul profesional de 3 ani pentru anul școlar 2016-2017 pot transmite către IȘJ, până la data de 11 decembrie 2015, solicitarea de școlarizare pe calificări și număr de locuri”, a precizat Anuţei.

Inspectorul şcolar sucevean a declarat că IȘJ Suceava colectează și centralizează solicitările primite, le analizează în Consiliul de administrație și stabilește unitățile de învățământ care pot asigura formarea profesională, conform cererii agenţilor economici. “Ulterior, unitățile de învățământ stabilite de către IȘJ au obligația de a încheia contracte – cadru cu operatorii economici. Cifrele de școlarizare propuse de IȘJ pentru anul școlar 2015-2016 sunt înaintate spre aprobare MECȘ în luna ianuarie 2016”, a explicat Anuţei.

Atât procedura, cât şi formularul de solicitare sunt postate pe site-ul instituţiei.