Două cadre didactice de la Todirești și Vadu Moldovei, în vizită de informare la Bruxelles, la Comisia Europeană

Două cadre didactice sucevene, profesor Lia Rudnic de la Școala Gimnazială Todirești și profesor pentru învățământul primar Cristina Jibu de la Școala Gimnazială Vadu Moldovei, au efectuat, alături de alte cadre didactice din țară, o vizită de informare la Comisia Europeană, la Bruxelles.

Vizita s-a desfășurat în perioada 11-13 noiembrie 2015 și a avut ca obiectiv informarea participanților cu privire la strategiile educaționale, direcțiile de acțiune și politicile Uniunii Europene pentru România.

 ”Această vizită de informare a constituit un premiu pentru cele două cadre didactice, premiu obținut în cadrul celei de-a cincea ediție a campaniei „Europa, casa noastră”, campanie desfășurată sub egida Reprezentanței Comisiei Europene din România în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice, pe parcursul anului școlar 2014-2015”, a arătat prof.înv.primar Lidia Loredana Seserman, responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic Cajvana.

vizita Comisia Europeana Bruxelles (2)

Potrivit acesteia, temele discutate în cadrul training-urilor organizate de Directoratul General de Comunicare al Comisiei Europene, Bruxelles, au fost: Rolul Comisiei Europene , Politici și programe europene în domeniul educației, Politicile UE în domeniul susținerii tinerilor pe piața forței de muncă, Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene și Politicile Uniunii Europene privind dezvoltarea mediului.

”Informațiile prezentate de reprezentanții Comisiei Europene, Bruxelles, privind Politicile și programele Uniunii Europene au vizat strategia Europa 2020, strategie având ca obiective: ocuparea forţei de muncă ( o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani), cercetare şi dezvoltare (alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi dezvoltare), schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei (reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile înregistrate în 1990 creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20% creşterea cu 20% a eficienţei energetice), educaţie (reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii,creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani) și lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale (reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale).

Programele educaționale europene Erasmus +, inițiate și promovate de Comisia Europeană, urmăresc îmbunătățirea educației și formării în Europa, oferind în același timp oamenilor, în orice etapă a vieții lor, oportunități de învățare, a concluzionat doamna Roxana Calfa de la Direcția Generală Educație și Cultură, Comisia Europeană, Bruxelles.

vizita Comisia Europeana Bruxelles (1)

 Ținând cont de contextul european în care ne aflăm, pentru a facilita comunicarea și colaborarea între școli din Europa, cadrele didactice, elevii și tinerii se pot implica în activități noi de învățare și de dezvoltare profesională, activități care au rolul de a dezvolta competențele civice, competențele de comunicare interculturală, relaționare, utilizare a limbilor străine și a competențelor TIC.

Temele prezentate în cadrul vizitei au avut ca scop o mai bună înțelegere a valorilor și a politicilor Uniunii Europene, aducând astfel informația europeană cât mai aproape în comunitate”, a declarat prof. Seserman.

Vizita la Bruxelles a fost organizată de Reprezentanța Comisiei Europene din România. (I.L.)