La 10 ani de CADISS


Intră acum și în grupul de

Munca într-o universitate rămâne încă, din păcate, în mare parte, anonimă pentru publicul larg. Inițiativele în cadrul cercetării științifice în domeniile umaniste, acolo unde, cu bani foarte puțini, se înalță neîntrerupt templul cunoașterii prin cultură, sunt , vai!, atât de puțin cunoscute și, parcă, din ce în ce mai puțin apreciate astăzi. Tocmai de aceea, suntem convinși că eforturile de deschidere a citadelei academice către lume trebuie să fie mult mai consistente. Iar la Universitatea suceveană aceste preocupări sunt deja o permanență.

usv (2)

În 2005, alături de regretatul Profesor Vasile Dospinescu, reputat lingvist, semiotician și didactician, împreună cu Profesorul-semiotician I.C. Corjan și o întreagă echipă de cercetători entuziaști (Ioana-Crina Coroi, Cristina Stanciu, Nicoleta Moroșan, Evelina Graur, Corina Iftimia), cărora li s-au adăugat numeroși  alți colegi, dar și tineri doctoranzi, lansam Centrul de Analiza Discursului în cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Această idee a venit ca urmare a nevoii de coagulare a preocupărilor în sfera științelor limbajului într-un colectiv recunoscut  prin organizarea Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului (începând cu 1991), ce avea să devină Colocviul itinerant „Eugeniu Coșeriu” Suceava-Chișinău-Cernăuți (cea de-a XIII-a ediție tocmai s-a încheiat la Suceava), dar și prin funcționarea masteratului de Semiotica limbajului în mass-media și publicitate (cu o activitate de 13 ani, până în 2014).

 Centrul de Cercetare Analiza discursului și-a propus, încă de la înființare, să adune „forțe” ale societății, alături de cercetători din universități, lingviști în marea lor majoritate, în obiectivul generos de a contribui la dezvoltarea unei discipline relativ tânără dar foarte dinamică, cu valențe pluri-, inter- și transdisciplinare, și anume Analiza discursului (AD). Și pentru că aveam nevoie și de o „tribună” de difuzare  a rezultatelor  cercetărilor  noastre, s-a înființat revista de Analiza Discursului ANADISS, susținută financiar de universitate și publicată de Editura Universității Suceava, al cărui prim număr  a apărut în 2006.

Au urmat ani de dăruire, de cercetări laborioase pe teme cum ar fi: Text, discurs, comunicare, Comunicarea politică, Text și discursivitate, Discurs și didacticitate, Inter-text, inter-discurs, Discurs și societate, Imaginar lingvistic și dinamica limbilor, Producerea și receptarea discursului de specialitate, Perspective discursive și contexte culturale diferite, Cunoaștere și discurs, Discurs și identitate.

S-au organizat tradiționalele mese rotunde tematice, la care au participat specialiști recunoscuți, printre care unul din fondatorii domeniului analizei discursului, Profesorul Dominique Maingueneau (Paris), Profesorii suceveni Rodica NAGY și Ioan Oprea, Michel Francard (Louvain-Belgia), Henri Boyer (Montpellier).

S-au publicat câteva volume colective: Perspectives discursives: concepts et corpus, 2007, (autori: Sanda-Maria Ardeleanu, Raluca-Nicoleta Balațchi, Ioana-Crina Coroi, Nicoleta-Loredana Moroșan), Discours et images, 2009, (coord. Sanda-Maria Ardeleanu). Recent, (2015), a apărut  o lucrare de referință pentru întreg spațiul românesc, Dicționar de Analiză a Discursului, coordonat de Profesor univ. dr. Rodica Nagy, realizat într-o echipă de autori printre care se află și membri ai CADISS.

 În cadrul CADISS, s-a desfășurat și o importantă activitate de traduceri, în parteneriat cu edituri prestigioase precum: Editura Institutului European (Colecția „Științele limbajului”), Casa Editorială Demiurg (Colecția „Intelectuali români de expresie franceză”), Editura Cartier – Republica Moldova. Colectivul CADISS a dat publicului românesc lucrări de specialitate aflate în marile bibliografii ale domeniului: Jean-Michel Adam, Textele. Tipuri și prototipuri, Jean-Michel Adam, André Petitjean, Textul descriptiv, Jean-Michel Adam, Lingvistică textuală, Dominique Maingueneau, Discursul literar, Dominique Maingueneau, Analiza textelor de comunicare, Dominique Maingueneau, Lingvistică pentru textul literar, Dominique Maingueneau, Pragmatică pentru textul literar, Philippe Lane, Periferia textului.

 Proiectul „Francofonia românească. Restitutio” permite realizarea unei colecții de carte la Casa Editorială „Demiurg” din Iași cu autori români de expresie franceză și lucrări inedite, unele necunoscute sau prea puțin difuzate, ediții bilingve sau monolingve, îngrijiri de texte importante pentru cultura și civilizația românească în contextul european (N. Iorga: Latinii din Orient / Les Latins d’Orient, Portretele Domnilor Români/Les Portraits des Princes Roumains, Portretele Doamnelor Române/Les Portraits des Princesses Roumaines, Personnalités françaises/Personalități franceze).

 Cele 20 de numere ale revistei ANADISS au adus contribuții ale unor autori de pe patru continente, domeniul Analizei discursului fiind bogat reprezentat de studii și cercetări ce contribuie la fundamentarea Școlii românești de Analiză a discursului, alături de marile Școli europene, printre care cea franceză, anglo-saxonă și germană. Tinerii cercetători, masteranzi și doctoranzi, sunt prezențe constante în paginile ANADISS, revista transformându-se într-o adevărată rampă de lansare a noii generații de cercetători în sfera științelor limbajului.

Devotamentul echipei redacționale alcătuită din redactorul adjunct conf. univ. dr. I.C. Corjan, secretarul de redacție lect. dr. Ioana-Crina Coroi, comitetul de lectură – lect. dr. Corina Iftimia, lect. dr. Petru-Ioan Marian-Arnat, autoritatea științifică a Comitetului științific (Acad. Marius Sala, Acad. Anatol Ciobanu, Johannes Kabatek, Carmen Alen Garabato, Henri Boyer, Maria Carpov, Philippe Lane, Dominique Maingueneau, Liviu Dospinescu, I.C. Corjan, Rodica Nagy, Ioan Oprea, Evelina Graur, Simona-Aida Manolache, Ioana-Crina Coroi, Nicoleta Moroșan, Dorel Fânaru, Marius Cucu) au determinat recunoașterea națională (revistă categoria C) și internațională (afiliată la șapte baze de date internaționale) a publicației noastre.

 La acest moment al bilanțului, doresc să le mulțumesc tuturor celor care au investit timp și pasiune în CADISS și ANADISS devenite, iată, la 10 ani de existență, embleme ale calității cercetării universitare la Suceava.

Prof. univ. DHC Sanda-Maria ARDELEANU

Director CADISS

Redactor-șef ANADISS


Intră acum și în grupul de