Aproape 600 000 de lei ar urma să fie alocaţi judeţului Suceava pentru achiziţia pachetelor de rechizite şcolare

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a aprobat repartizarea sumelor destinate achiziţionării de rechizite şcolare pentru elevi şi a stabilit nivelul maximal de preţ al fiecărui pachet de rechizite şcolare pentru anul şcolar 2016-2017, judeţului Suceava urmând să-i fie alocate fonduri de aproape 600 000 de lei.

rechizite

În nota MENCŞ nr.26 689/ 2016  se arată că valoarea maximă a fiecărui pachet de rechizite şcolare, pentru anul şcolar 2016-2017, este în sumă de 25 de lei/pachet/elev în învăţământul primar şi de 30 de lei/pachet/elev în învăţământul gimnazial.

Conform legislaţiei, sumele repartizate inspectoratelor şcolare judeţene şi nivelul maximal de preţ al pachetelor de rechizite şcolare se stabilesc, anual, în baza numărului real de beneficiari din anul şcolar precedent şi a estimărilor transmise de ISJ către MENCŞ.

Astfel, în judeţul Suceava sunt estimaţi pentru anul şcolar viitor 32 980 de beneficiari ai pachetelor de rechizite şcolare, iar MENCŞ a aprobat repartizarea sumei de 598 125 de lei judeţului Suceava pentru achiziţia rechizitelor şcolare.

Reamintim că, potrivit legislaţiei, beneficiarii acestor pachete de rechizite şcolare gratuite sunt copii care provin din familii cu venituri reduse, iar părinţii sau tutorii legali ai copiilor pot depune cereri pentru acordarea acestor pachete, în termen de cinci zile de la începerea anului şcolar şi trebuie să ataşeze la cerere şi  documentele doveditoare privind venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie a anului respectiv.

(Liliana Bujdei)

loading...