Aproape 20 de milioane de euro, necesari pentru autorizarea tuturor unităților școlare din județul Suceava. În prezent, 61 la sută dintre școli nu au autorizație


Intră acum și în grupul de

Aproape 20 de milioane de euro ar fi necesari pentru autorizarea tuturor unităților școlare din județul Suceava, potrivit ISJ Suceava care arată că doar 39 la sută dintre școli au autorizație.

Potrivit unei informări prezentate de șeful ISJ Suceava Gheorghe Lazăr în ședința Colegiului Prefectural din cele 773 de unități școlare, 301, reprezentând 39 la sută sunt autorizate, iar 472 de școli, respectiv 61 la sută nu au autorizație.

scoala (3)

Dintre cele 301 de unităţi autorizate, 45 sunt grădiniţe (structuri) care funcţionează în aceeaşi clădire cu o şcoală autorizată din punct de vedere sanitar.

Dintre cele 461 de şcoli fără autorizaţie sanitară din judeţ, 432 (92%) sunt în mediul rural, majoritatea neîndeplinind reglementările în vigoare privind dotările de utilităţi (ex. lipsa grupurilor sanitare interioare, lipsa apei curente, compoziţia apei neconformă chimic şi/sau bacteriologic, număr insuficient de cabine la grupurile sanitare în raport cu efectivele de elevi etc.).

În ceea ce privește avizele sau autorizațiile de securitate la incendiu nu se eliberează pentru instituție, ci pentru fiecare construcție administrată de către aceasta, iar unitățile de învățământ din județul Suceava dispun de 1067 clădiri.

Diuntre acestea, un număr de 784 clădiri nu intră sub incidența avizării / autorizării privind securitatea la incendiu, iar un număr de 283 clădiri necesită aviz /autorizație de securitate la incendiu, dintre acestea un număr de 170 clădiri dețin avize de securitate la incendiu iar 24 clădiri dețin autorizație de securitate la incendiu.

Costurile totale estimate pentru autorizarea şcolilor din judeţul Suceava conform notelor de fundamentare transmise de conducerile unităţilor de învăţământ sunt de aproximativ 68 milioane lei pentru autorizare sanitară și de  aproximativ 15 milioane lei pentru autorizare ISU. (N.B.)


Intră acum și în grupul de