Ministerul Sănătăţii a aprobat Normele tehnice privind curăţenia, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private. DSP Suceava a solicitat unităţilor sanitare să-şi actualizeze procedurile de lucru pentru aplicarea acestor norme

Direcţia de Sănătate Publică Suceava a transmis unităţilor sanitare publice şi private din judeţul Suceava adrese prin care le solicită să-şi actualizeze procedurile de lucru în vederea punerii în aplicare a noilor norme privind curăţenia, dezinfecţia şi sterilizarea în aceste unităţi.

Directorul adjunct al DSP Suceava, medicul epidemiolog Cătălina Zorescu, a declarat, luni, că Ordinul 961/2016 al Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare a fost publicat în Monitorul Oficial în data de 2 septembrie 2016.

Ea a precizat că prin aceste norme s-au standardizat şi actualizat tehnicile de lucru şi de interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurilor de curăţenie, dezinfecţie în unităţile sanitare publice şi private arătând că aceste precizări sunt “aşteptate de mulţi ani” şi sunt “binevenite”.

Catalina Zorescu

Zorescu a mai spus că prin ordinul respectiv s-au aprobat, printre altele, şi procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat, dar şi metodele de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.

Conform Ordinului MS nr. 961/2016, frecvenţa efectuării testelor de autocontrol în unităţile sanitare este stabilită în Planul anual de prevenire, supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, elaborat de către serviciul/compartimentul sau medicul responsabil pentru prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi aprobat de comitetul director al unităţii sanitare, iar în afara testărilor efectuate în conformitate cu planul anual de prevenire, supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, se vor efectua teste de autocontrol ori de câte ori situaţia epidemiologică o impune. (Liliana Bujdei)