Numărul de burse școlare se mărește în municipiul Suceava cu 6 burse de performanță, 37 burse de merit și 11 burse sociale