Numărul de burse școlare se mărește în municipiul Suceava cu 6 burse de performanță, 37 burse de merit și 11 burse sociale

Consiliul Local Suceava urmează să mărească numărul de burse școlare care se acordă în acest an elevilor suceveni.

consiliul local lungu (8)

Astfel, potrivit unui proiect de Hotărâre de Consiliul Local care urmează să fie dezbătut și aprobat în ședința de joi, numărul burselor școlare va ajunge la 928.

Primarul Ion Lungu arată în expunerea de motive că bursele pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, numiirul acestora se stabilete  prin hotărâre a Consiliului local.

El adaugă că având în vedere adresele de la Școala Gimnazială nr. 8, Școala Gimnazială „Ion

Creangă”,  Școala Gimnazială   nr.  10 ,   Colegiul Tehnic „Petru Mușat”, Colegiul  Economic

„Dimitrie Cantemir”,  Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”,  numărul total de burse crește cu 54 burse, din care șase burse de performanță, 37 burse de merit și 11 burse sociale.

Bursele se acordă în limta fondurilor aprobate cu această destinație, menționează Lungu.

În urma acestei propuneri, numărul total de burse școlare va ajunge la 928 din care 42 burse de performanță, 705 de burse de merit,          39 de burse de studiu și 142 de burse sociale.

Cele mai multe burse școlare, 82, sunt alocate Colegiului Național „Ștefan cel Mare”, fiind urmat de Școala Generală nr.1 cu 71 de burse școlare și de Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” și Colegiul Național „Mihai Eminescu” cu câte 66 de burse școlare.(N.B.)