Prefectura Suceava susține că în județ mai sunt retrocedabile circa 10.000 de hectare de pădure

Prefectura Suceava susține că mai poate retroceda doar circa 10.000 de hectare de pădure în condițiile în care trebuie să pună în aplicare hotărâri judecătorești definitive de punere în posesie.

titi-harasim

Prefectul de Suceava, Constantin Harasim, a arătat că având în vedere necesitatea finalizării aplicării legislaţiei în materia fondului funciar şi a executării hotărârilor judecătoreşti definitive (irevocabile), în calitate de Preşedinte al Comisiei Judeţene de fond funciar Suceava, a aprobat un Plan de măsuri care prevede acţiuni ce se vor realiza atât la nivelul comisiilor locale de fond funciar, cât şi la nivelul Comisiei Judeţene de fond funciar.

În cadrul acestui plan de acţiuni, o măsura a reprezentat-o solicitarea adresată Direcţiei Silvice Suceava în calitatea pe care o are de administrator al fondului forestier – proprietate publică a statului – în judeţul Suceava şi de membru în Comisia Judeţeană de fond funciar Suceava, să acorde prin personalul de care dispune (membri în comisiile locale de fond funciar de la nivelul judeţului), sprijin în identificarea suprafeţelor de teren cu vegetaţie forestieră retrocedabil în această etapă, conform prevederilor Legii nr. 165/2013 cu modificările ulterioare, în vederea punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti.

Direcţia Silvică Suceava a informat că, respectând prevederilor legale, structurile silvice au transmis tuturor comisiilor locale pe unităţi amenajistice şi unităţi de producţie, situaţia terenurilor forestiere din proprietatea statului pe care le administrează şi conturul acestora, evidenţiat pe hărţi amenajistice la scara 1:5000 sau 1:10000.

„De asemenea, informează că retrocedabile în această etapă, conform prevederilor Legii nr. 165/2013 cu modificările ulterioare, sunt terenurile prevăzute la art. 18 lit „a” şi lit „b” din HGR nr. 401/2013 cu modificările ulterioare, respectiv:

– terenurile forestiere predate în temeiul Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de ocoalele silvice din structura Romsilva comisiilor locale de fond funciar, pe bază de protocol şi nepuse în posesie;

– terenurile forestiere, inclusiv cele cu altă destinaţie la data preluării, care au intrat în proprietatea statului sau au fost incluse în amenajamente silvice după anul 1948, în condiţiile în care conform inventarierii efectuată în baza Legii nr. 165/2013 cu modificările ulterioare, suprafaţa celor două categorii de suprafeţe însumează peste 10.000 ha la nivel de judeţ”, se arată într-un comunicat al Prefecturii.

Datele puse la dispoziţie de către Direcţia Silvică Suceava, au fost comunicate tuturor comisiilor locale de fond funciar din judeţ, respectiv primarilor, în calitatea lor de preşedinţi ai acestor comisii.

„Pentru localităţile care nu au constituite comisiile locale ca urmare a procesului electoral din data de 05 iunie 2016, Comisia Judeţeană de fond funciar Suceava, în şedinţa de lucru din data de 31 octombrie 2016, a hotărât returnarea documentaţiilor transmise acesteia, motivat de faptul că propunerile comisiilor locale formulate după data de 05 iunie 2016 sunt adoptate de către comisii care au în componenţă membri cărora le-a încetat calitatea (mandatul). Ne referim la primari şi viceprimari care chiar dacă au rămas aceeaşi, le-a încetat mandatul, fiind realeşi în urma procesului electoral din data de 5 iunie 2016 şi a operaţiunilor ulterioare, respectiv alegerea viceprimarului din rândul consilierilor noi aleşi şi validaţi în cadrul consiliului local”, arată prefectul.harasim-cretuleac-seredenciuc-ceremonie-investire-subprefect

El a atras atenţia şi pe această cale, primarilor şi secretarilor localităţilor care nu au înaintat încă propunerile privind nominalizarea membrilor comisiile locale de fond funciar, să procedeze urgent la transmiterea lor, în vederea emiterii ordinului prefectului privind constituirea noilor comisii, evitându-se în acest mod blocarea activităţii pe linia aplicării legislaţiei în materia legilor fondului funciar.(N.B.)