70 de suceveni au cerut card european de dizabilitate. Posesorii pot intra gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber în țări UE


Intră acum și în grupul de

Un număr de 70 de persoane din judeţul Suceava au depus la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava cereri pentru obţinerea cardului european de dizabilitate, care este valabil până în anul 2020.

unnamed

Potrivit unui comunicat de presă, DGASPC Suceava a postat pe site-ul instituţiei formularul de cerere pentru obţinerea cardului european de dizabilitate, care poate fi completată de persoana în cauză sau de reprezentantul legal al acesteia, urmând ca cererile să fie depuse  la cam. 25.

Acest document se poate elibera ca urmare a parteneriatului instituțional încheiat între Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și Consiliile Județene/Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului , în baza Convenției pentru  eliberarea cardului european de dizabilitate.

“Tabelul centralizator al cererilor precum și fotografiile solicitanților vor fi transmise ANPD până la data de 15 ale fiecărei luni, iar cardurile elberate de către ANPD se vor putea ridica de la aceeași cam (cam. 25 –DGASPC Suceava) în aproximativ 20 zile de la transmiterea centralizatorului către ANPD. Pentru informații cu privire la ridicarea cardurilor, beneficiarii pot suna la tel. 0230/520172, interior 184. În cazul persoanelor care nu se vor prezenta pentru ridicarea  cardului, acestea vor fi anunțate telefonic”, se precizează în comunicatul de presă al DGASPC Suceava.

Conform sursei citate, Cardul European de Dizabilitate este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa (Romania, Italia, Cipru, Malta, Slovenia, Estonia, Finlanda si Belgia).

“Cardul European pentru Dizabilitate va permite recunoașterea reciprocă a drepturilor persoanelor cu dizabilități în statele membre participante.Titularii de card care călătoresc în alte state vor avea acces, în aceleași condiții ca și cetățenii cu dizabilități ai statului respectiv, la anumite drepturi, permițând astfel un tratament egal și facilitând mobilitatea în spațiul European”, precizează DGASPC Suceava.

Cardul european de dizabilitate se poate elibera copiilor cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către Comisia pentru Protecția Copilului Suceava, dar şi  persoanelor adulte cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Suceava sau a deciziei eliberate de Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.

Acest document se eliberează la cerere, este nominal și netransmisibil și are termen de valabilitate până în anul 2020.

Până în prezent, la DGASPC Suceava s-au depus 70 de cereri pentru eliberarea cardului european de dizabilitate

De precizat este că până la data de 30 octombrie 2016, în judeţul Suceava se aflau în plată 20 721 copii şi adulţi cu dizabilităţi.

(Liliana Bujdei)


Intră acum și în grupul de