Firmele pot trimite ISJ Suceava cererile privind şcolarizarea elevilor în învăţământul profesional pentru anul şcolar viitor

Operatorii economici din judeţul Suceava pot transmite către Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, până în data de 29 decembrie 2016, solicitările de şcolarizare a elevilor şi numărul de locuri pentru învăţământul profesional de stat astfel încât să poată fi adaptat proiectul planului de şcolarizare pentru anul 2017-2018 la “nevoile pieţei de muncă şi la tendinţa de dezvoltare”.

Într-un comunicat de presă al ISJ Suceava, dat publicităţii în cursul zilei de luni, se precizează că, potrivit prevederilor Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin OMENCȘ nr. 5033/29 august 2016, cifra de școlarizare se stabilește anual, pe baza nevoilor pieții muncii și a tendințelor de dezvoltare, precum și pe baza solicitărilor operatorilor economici.

“Ținând cont de aceste prevederi, inspectoratul școlar trebuie să adapteze proiectul cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 la solicitările operatorilor economici, conform precizărilor MENCȘ-CNDIPT prin Nota VET nr. 3743/13.12.2016”, se precizează în comunicatul ISJ Suceava.

Operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018 pot transmite către IȘJ, până la data de 29 decembrie 2016, solicitarea de școlarizare pe calificări și număr de locuri.

“IȘJ colectează și centralizează solicitările primite, le analizează în consiliul de administrație și stabilește unitățile de învățământ care pot asigura formarea profesională. Unitățile de învățământ stabilite de către IȘJ au obligația de a încheia contracte – cadru cu operatorii economici, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat aprobată prin OMENCȘ nr. 5033/29 august 2016. Cifrele de școlarizare propuse de IȘJ pentru anul școlar 2017-2018 sunt înaintate spre aprobare MENCȘ în luna ianuarie 2017”, se arată în comunicatul ISJ Suceava.

Sursa citată mai precizează că atât Nota VET nr. 3743/13.12.2016, cât și formularul de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional de stat (anexa2) sunt postate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

(Liliana Bujdei)