Firmele sucevene au transmis Inspectoratului Școlar aproape 1.700 de solicitări pentru oferta de formare din învăţământul profesional. Cele mai vizate calificări sunt în domeniile mecanic, turism și alimentație și industria textilă și pielărie

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a analizat cele aproape 1700 de solicitări ale agenţilor economici din judeţ şi a stabilit oferta de formare prin învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2017, printre cele mai vizate calificări sunt cele din domeniile mecanic, turism şi alimentaţie, precum şi industria textilă şi pielărie.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat, joi, pentru NewsBucovina că instituţia a analizat solicitările operatorilor economici și a stabilit oferta de formare prin învățământul profesional, pentru anul școlar 2017-2018, pe unități de învățământ și calificări, în ședința de Consiliu de administrație, desfăşurată în cursul zilei de miercuri, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin OMENCȘ nr. 5033/2016 și cu precizările MENCȘ – CNDIPT nr. 3753/13 decembrie 2016.

Anuţei a spus că din totalul celor 1672 de solicitări transmise ISJ Suceava de către agenții economici, s-au alocat 1568 de solicitări, reprezentând  94 la sută, constituite în 56 de clase și distribuite unui număr de 22 unități de învățământ.

“La stabilirea unităților de învățământ s-a ținut cont de : existența autorizării/acreditării pentru calificarea/calificările distribuite și existența parteneriatului școală – agent economic solicitant. Nu s-au putut aloca toate solicitările din diferite motive obiective, precum:  existența unor solicitări în număr mai mic de 14 (imposibilitatea de a constitui o grupă), neasigurarea practicii de către operatorul economic, inexistența unei unități școlare acreditată să școlarizeze calificarea solicitată etc”, a explicat Anuţei.

El a spus că cele mai multe solicitări ale agenţilor economici au fost pentru domeniul profesional mecanică, respectiv pentru calificările mecanic auto, tinichigiu şi vopsitor auto, fiind alocate 20 de clase, reprezentând 37 la sută din totalul ofertei.

Totodată, pentru domeniul turism și alimentație, respectiv pentru calificările ospătar –chelner, vânzător în unități de alimentație, cofetar-patiser, bucătar, s-au alocat 11 clase, reprezentând 20 la sută din totalul ofertei, în timp ce pentru domeniul industrie textilă și pielărie (confecționer produse textile, confecționer articole din piele și înlocuitori) s-au alocat 6 clase, reprezentând 10 la sută din totalul ofertei.

“Pentru celelalte  domenii profesionale solicitările au fost mai reduse, de la 3 clase (domeniile Fabricarea produselor din lemn, Construcții, instalații  și lucrări publice, Industrie alimentară) la 0,5 clase (domeniile Chimie industrială, Electromecanică, Tehnici poligrafice). Calificările noi (pentru care unitățile de învățământ trebuie să solicite autorizare de la ARACIP) sunt: Operator la fabricarea celulozei și hârtiei (domeniul Chimie industrială) și Legător (domeniul Tehnici poligrafice)”, a mai spus Anuţei.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava a precizat că, în cursul zilei de vineri, ISJ Suceava va transmite unităților de învățământ și operatorilor economici oferta de formare pentru învățământul profesional pentru anul școlar 2017-2018 în vederea încheierii contractelor –cadru  școală-operator economic, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin OMENCȘ nr. 5033/2016.

Proiectul planului de școlarizare pentru anul şcolar 2017-2018 va fi avizat, în perioada 16-20 ianuarie 2017,  de Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) Suceava și apoi va fi transmis, în data de 23 ianuarie 2017, pentru aprobare la Ministerul Educației Naționale.

Reamintim că operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018 au avut posibilitatea de a transmite către IȘJ, până la data de 29 decembrie 2016, solicitarea de școlarizare pe calificări și număr de locuri locuri astfel încât să poată fi adaptat proiectul planului de şcolarizare pentru anul 2017-2018 la “nevoile pieţei de muncă şi la tendinţa de dezvoltare”.

(Liliana Bujdei)