Elevii, studenții și pensionarii vor plăti 33 de lei pentru abonamentul lunar pentru toate liniile de transport local din municipiul Suceava

Primarul Sucevei, Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi, au inițiat un proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârilor privind transportul public de persoane în municipiul Suceava în ceea ce privește facilitățile oferite.

Astfel, se modifică H.C.L. nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului-cadru de acordare a subvenției  pentru transportul public local de călători.

Potrivit proiectului „elevii din învățământul obligatoriu, profesional și liceal acreditat/autorizat care studiază la unitățile de învățământ din municipiul Suceava beneficiază de tarif redus cu 50% la abonamentul lunar nominal integral general valabil pe toate liniile, pe tot parcursul anului calendaristic”.

Totodată, se aprobă tariful pentru abonamentul social nominal la valoarea de 33 lei/lună, pentru studenții cu domiciliul în municipiul Suceava, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență de zi în instituțiile de învățământ superior acreditate din municipiul Suceava, în vârstă de până la 26 de ani, în timpul anului universitar.

În același proiect se menționează că tariful pentru abonamentul social nominal pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Suceava, valabil pentru toate liniile deservite de același transportator, se stabilește la valoarea de 33 lei/lună, care constituie obligație tarifară.

„Acordarea acestei facilități se realizează în baza cuponului de pensie, pe tot parcursul anului calendaristic, numai dacă persoanele nu se regăsesc în celelalte categorii de persoane beneficiare de facilități pentru transportul public local de persoane”, se mai arată în proiect.

Totodată, elevii și studenții orfani, elevii și studenții  cu cerințe  educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, beneficiază de gratuitate pentru transportul local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic.

Donatorii de sânge din municipiul Suceava beneficiază de abonamente cu tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună pentru fiecare donare.

Mai mult, cetățenii de onoare ai municipiului Suceava beneficiază de gratuitate la abonamentele lunare pentru transportul public local.

„Elevii și studenții unităților de învățământ din municipiul Suceava care au participat în ultimii trei ani cel  puțin  odată  la faza națională/internațională a unei olimpiade școlare ori au obținut în aceeași perioadă premii sau mențiuni la faza finală a unui concurs cu participare internaționala, precum și beneficiarii unor burse integrate de merit acordate pe baza rezultatelor școlare, beneficiază de gratuitate pentru transportul local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic”, se mai arată în proiect.(N.B.)