ISJ Suceava primește peste 1,38 de milioane de lei pentru achiziţionarea manualelor şcolare retipărite pentru clasele VI-XII


Intră acum și în grupul de

Ministerul Educaţiei Naţionale a alocat fonduri de 1.382. 949 de lei Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava pentru achiziţionarea manualelor şcolare retipărite pentru clasele VI-XII pentru anul şcolar 2017-2018.

Potrivit MEN, în anul şcolar 2017-2018, fondurile bugetare alocate de Ministerul Educației Naționale sunt utilizate pentru achiziţionarea manualelor şcolare retipărite pentru clasele VI-XII astfel: pentru elevii cu deficienţe de vedere; pentru clasa a VI-a, în proporţie de maximum 15% din totalul elevilor înscrişi; pentru clasele VII-X, în proporţie de maximum 30% din totalul elevilor înscrişi; pentru clasele a XI-a şi a XII-a, în proporţie de 10% din totalul elevilor înscrişi, cu condiţia ca numărul de elevi înscrişi în ciclul superior al liceului să nu fi scăzut cu mai mult de 10% faţă de anul şcolar 2016-2017 şi pentru clasele a XI-a şi a XII-a din unităţile de învăţământ care nu au efectuat comenzi în anul şcolar 2016-2017, achiziţionarea de manuale şcolare retipărite urmând să se realizeze în conformitate cu efectivele de elevi de la clasă.

“În procesul de completare a stocurilor de manuale şcolare, prin retipăriri, fiecare unitate de învăţământ respectă, cu prioritate, următoarele criterii de selecţionare a manualelor şcolare ce urmează a fi achiziţionate: înlocuirea manualelor şcolare aflate în stadiu avansat de uzură; retipărirea manualelor şcolare pentru învăţământul gimnazial la disciplinele limba şi literatura română; matematică; limba şi literatura maternă (pentru clasele care studiază în limbile materne); asigurarea manualelor şcolare care nu fac obiectul recartărilor”, precizează MEN.

Conform calendarului de completare a stocurilor de manuale şcolare retipărite pentru clasele VI-XII, pentru anul şcolar 2017-2018, în perioada 6-10 martie 2017, are loc transmiterea, de către fiecare inspectorat şcolar, a formularelor de comandă către unitățile de învăţământ din subordine, precum şi întocmirea, de către fiecare unitate de învăţământ, a formularelor de comandă, completate în format electronic şi imprimat, cu semnătura directorului unităţii de învăţământ.

În documentul citat se menţionează că întocmirea formularelor de comandă se realizează luându-se în considerare  stocurile de manuale şcolare existente în unităţile de învăţământ,  lista manualelor şcolare cuprinsă în „Catalogul manualelor şcolare valabile în învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018”, precum şi  prevederile Ordinului ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3.398/28.02.2016 şi priorităţile stipulate.

Totodată, în perioada 6-10 martie este prevăzută şi monitorizarea, de către fiecare inspectorat şcolar, a corectitudinii întocmirii/actualizării bazelor de date cu privire la stocurile existente de manuale şcolare/necesarului de manuale şcolare pentru unităţile de învăţământ.

Între 13-17 martie 2017, ISJ centralizează formularele de comandă obţinute de la unităţile de învăţământ şi contabilizează datele pe discipline şi edituri, între 20-24 martie 2017 este prevăzută derularea, de către fiecare inspectorat şcolar şi de către edituri, a procedurilor legale pentru încheierea contractelor de retipărire a manualelor şcolare, între 27 martie- 16 iunie editurile retipăresc manualele şcolare, între 19 iunie- 30 iunie 2017 editurile vor difuza manualele şcolare retipărite către depozitele de carte şcolară ale inspectoratelor, iar în perioada 3 -14 iulie 2017 ISJ va distribui manualele retipărite către unităţile de învăţământ.

(Liliana Bujdei)


Intră acum și în grupul de