Au început înscrierile copiilor în grădinițe. Din prima zi, la o grădiniță din Suceava s-au ocupat aproape toate locurile. Peste 11. 000 de copii din judeţul Suceava reînscriși în grădiniţe


Intră acum și în grupul de

Peste 11. 000 de cereri s-au înregistrat în judeţul Suceava în etapa reînscrierii copiilor care doresc să frecventeze grădiniţa în anul şcolar 2017-2018, desfăşurată între 8 şi 19 mai, iar etapa înscrierii copiilor nou-veniţi în învăţământul preşcolar a debutat luni.

 

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat, luni, pentru NewsBucovina că, pentru anul şcolar 2017-2018, în învăţământul preşcolar de stat sunt 19 810 locuri, din care 15 882 de locuri sunt în grădiniţe cu program normal, iar 3928 de locuri sunt în grădiniţele cu program prelungit.

Anuţei a menţionat că în grădiniţele particulare sunt 745 de locuri pentru anul şcolar 2017-2018, din care 270 în grădiniţele cu program normal şi 475 în grădiniţele cu program prelungit.

El a arătat că în etapa de reînscriere a copiilor în grădiniţe s-au înregistrat în judeţul Suceava 11. 163 de cereri.

De precizat este că în reţeaua învăţământului preşcolar particular autorizat/acreditat din judeţul Suceava au funcţionat în anul şcolar 2015-2016 opt grădiniţe particulare în municipiile Suceava, Rădăuţi şi Gura Humorului.

Directorul Grădiniţei cu Program Prelungit “Aşchiuţă” Suceava şi al Grădiniţei cu Program Prelungit nr.6 Suceava, Dorina Vieriu, a declarat, luni, pentru NewsBucovina că în etapa de reînscriere a copiilor în grădiniţă s-au înregistrat 126 de cereri pentru GPP “Aşchiuţă” Suceava, din care 10 cereri au fost pentru reînscrierea la grupa mică, iar 116 pentru grupele mijlocii şi mari, în timp ce la GPP nr.6 Suceava, structură a GPP „Aşchiuţă”, s-au înregistrat 70 de cereri de reînscriere a preşcolarilor, din care 2 pentru grupa mică, iar 68 pentru grupele mijlocii şi mari.

Vieriu a spus că etapa înscrierii copiilor în grădiniţă a început, luni, în prealabil fiind afişate la loc vizibil în cele două unităţi de învăţământ preşcolar toate informaţiile privind numărul de locuri pentru anul şcolar 2017-2018, criteriile generale şi specifice de departajare, perioada de înscriere şi  intervalul orar în care părinţii pot depune cererile de înscriere pentru copii.

Ea a mai spus că în cadrul Consiliului de Administraţie al GPP “Aşchiuţă” Suceava şi al GPP nr. 6 Suceava au fost stabilite criteriile specifice de departajare la înscrierea în grădiniţe, care au fost aprobate de juristul ISJ Suceava.

Directorul Dorina Vieriu a precizat că, zilnic, toate cererile de înscriere pentru copii, care se încadrează în criteriile generale şi specifice, sunt introduse pe platforma de înscriere.

La rândul său, directorul Grădiniţei cu Program Prelungit “Prichindel” Suceava, Anişoara Târnovan, a declarat, luni, pentru News Bucovina că în etapa reînscrierii copiilor în grădiniţă s-au înregistrat 250 de cereri, din care 10 pentru grupa mică, iar restul pentru grupele mijlocii şi mari.

Ea a precizat că în prima zi a etapei de înscriere a copiilor la grupa mică s-au înregistrat 100 de cereri, numărul locurilor pentru anul şcolar 2017-2018 fiind 120 pentru această grupă.

MEN a anunţat, la sfârşitul lunii aprilie 2017, calendarul şi procedurile pentru înscrierea şi reînscrierea copiilor în învăţământul preşcolar în anul 2017 şi  a solicitat inspectoratelor şcolare judeţene să asigure măsurile necesare derulării în condiții optime a înscrierii copiilor în grădiniţă. 

“Astfel, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani vor avea loc, succesiv, următoarele etape la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ: reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2017-2018, respectiv înscrierea copiilor nou-veniţi. Reînscrierile vor începe în data de 8 mai, iar înscrierile se vor derula începând cu 22 mai”, precizează MEN într-un comunicat de presă.

Sursa citată menţionează că intervalele orare aferente înscrierilor sunt stabilite de conducerea unităţii de învăţământ şi trebuie să fie afişate, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există), şi eventual pe site-urile inspectoratelor şcolare.

MEN mai precizează că ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani), iar în baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de crieterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil”, se arată în comunicatul de presă. 

În vederea asigurării transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată), numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare), criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor, numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de consilierul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 19 mai) nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieriDe asemenea, criteriile specifice de departajere vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale”, se menţionează în comunicatul de presă al MEN.

Totodată, unităţile de învăţământ preșcolar au obligaţia afişarii la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

(Liliana Bujdei)


Intră acum și în grupul de