Locatarii unui bloc de pe strada Baladei amenință Primăria Suceava cu instanța de judecată pentru că spațiul de joacă amenajat în apropiere le afectează calitatea vieții


Intră acum și în grupul de

Locatarii blocului de locuințe nr. 11, situat pe strada Baladei, nr. 3, au făcut publică, luni, o solicitare adresată Primăriei Suceava care se constituie într-o procedură prealabilă pentru acționarea în instanță a Primăriei Suceava din cauza problemelor pe care amenajarea unui spațiu de joacă amenajat în zonă le generează.

Locatarii blocului explică în solicitare că în data de 14 mai 2012, în apropierea Şcolii Generale nr. 10 din cartierul sucevean Burdujeni a fost inaugurat un loc de joacă pentru copii, amenajat de firma de salubrizare „Rosal”, în baza unui contract încheiat cu Primăria Municipiului Suceava și care, potrivit directorului „Rosal” Suceava, Adrian Niculescu ar fi costat 850 de milioane de lei vechi.

Semnatarii arată că amenajarea spaţiului de joacă în 2012 s-a realizat prin demolarea unui loc de joacă existent anterior (edificat înainte de 1989), extinderea suprafeţei proiectată iniţial pe mai multe direcţii şi distrugerea unei importante suprafeţe de spaţiu verde.

„Prin extinderea suprafeţei proiectată iniţial pe mai multe direcţii, în prezent accesul pietonal este

limitat, în special pentru persoane cu dizabilităţi şi copii mici transportaţi în cărucioare cu

rotile, iar accesul autovehiculelor pentru situații de urgență este împiedicat în totalitate

pentru locatarii scării B”, arată locatarii respectivi.

Ei menționează că spaţiul de joacă amenajat în 2012 este într-o stare avansată de degradare și că au dispărut două bănci, gardul metalic a ruginit şi numeroase elemente sunt desprinse din punctele de sudură, dar au dispărut 3 coșuri de gunoi în timp ce împrejmuirea cu gard metalic cu vârfuri ascuțite, având ca element de susținere stâlpi metalici și borduri din beton prezintă în prezent un risc major de accidentare pentru copii.

Mai mult, locatarii arată că și colectarea deșeurilor menajere se efectuează în prezent prin containere neetanșe care prezintă scurgeri, într-un spațiu situat la o distanță mai mică de 50 de metri față de locul de joacă, spațiu frecventat zilnic de zeci de câini vagabonzi, fără sistem pentru preluarea apelor pluviale, astfel că după fiecare ploaie în aria care încadrează spațiul de colectare a deșeurilor menajere se formează cantități importante de dejecții, iar suprafața spaţiului de joacă este acoperită în prezent cu un strat gros de piatră și nisip care generează cantităţi importante de pulberi resuspensionate, având un rol important în menţinerea unui nivel relativ ridicat de poluare cu pulberi fine în suspensie.

„Igienizarea reală a suprafaței spaţiului de joacă este imposibil de realizat în prezent, copiii intrând frecvent în contact cu dejecții animaliere și deșeuri menajere.Spațiul de joacă în discuție este UNIC prin amplasamentul său în proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 10 Suceava, gazdă a 953 ELEVI, și a Grădiniței cu program prelungit „PRICHINDEL” Suceava, gazdă a 386 ELEVI, potrivit Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice”, se precizează în solicitare.

Locatarii blocului arată că ținând cont de cele expuse anterior, dar și deoarece până la data redactării prezentei nu s-au soluționat sesizările transmise în mod repetat începând cu data de 16 Februarie 2016 (către Asociația de proprietari nr. 50, Primăria Municipiului Suceava, Prefectura Județului Suceava, Instituția Avocatul Poporului), locatarii domiciliați în str. Baladei, nr. 3, bl. 11, cer:

  1. remedierea distrugerilor aduse spațiilor verzi în anul 2012, reducerea cantităţii de pulberi

primare-secundare şi a nivelului de poluare fonică prin amplasarea unor perdele de vedetaţie

şi creșterea suprafeței însămânțată cu gazon;

  1. eliminarea gardului metalic şi a bordurilor din beton care împrejmuiesc spațiul de joacă,

montarea de borduri din lemn și suprafață de contact cauciucată, dimensionată strict pentru

zona unde se amplasează aparatura de joacă-dale de cauciuc;

  1. lărgirea aleii de acces la scara B, bloc 11, pentru asigurarea accesului pietonal, în special

pentru persoane cu dizabilităţi, respectiv asigurarea accesului autovehiculelor pentru situații

de urgență;

  1. consultarea transparentă a cetăţenilor prin publicarea Strategiei locale privind locurile de

joacă pentru copii, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate

pe domeniul public, a Regulamentului privind stabilirea normelor locale unitare de protecţie a

spaţiilor verzi, organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea acestora;

  1. amplasarea de noi piese de mobilier urban şi aparatură de joacă care să asigure

adresabilitatea către toate categoriile de vârstă (copii 3-18 ani) și pentru cât mai multe

activități educativ-sportive: aparatură fitness de exterior pentru dezvoltarea coordonării, a

forței și a mobilității; ansambluri de joacă pentru grupa de vârstă 3-12 ani; cățărători sau

pereți cățărare din lemn sau oțel; trasee de echilibru din lemn sau oțel; trambuline, planșe

desen și mese cu scaune pentru table/șah;

  1. afișarea regulamentului de utilizare a spaţiului de joacă și a panourilor de informare privind

categoria de utilizatori autorizați pentru fiecare piesă amplasată pe suprafața spaţiului de

joacă;

  1. colectarea selectivă a deșeurilor menajere, în containere etanșe care nu prezintă scurgeri;

colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea apelor reziduale menajere, a apelor meteorice şi

drenarea apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi, în reţeaua de preluare a apelor

pluviale;

  1. creșterea nivelului de siguranță și protecție prin suplimentarea numărului de corpuri de

iluminat stradal și montarea unui sistem de monitorizare video funcțional non-stop;

  1. transmiterea tuturor anexelor contractului și a documentelor de recepție a lucrărilor în baza

cărora SC ROSAL GRUP SA a modernizat locul de joacă situat pe strada Baladei în anul

2012, documentația de urbanism, avizul APM, proiectul tehnic, planul cadastral, autorizațiile

de demolare și de construire;

  1. stabilirea compensațiilor pentru daunele morale și materiale pricinuite semnatarilor prezentei

și membrilor familiilor acestora, aferente încălcării în formă continuată începând cu luna mai

2012, a următoarelor drepturi fundamentale, garantate de Constituția României: Dreptul la

viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică; Dreptul la un mediu înconjurător

sănătos şi echilibrat ecologic; Dreptul la ocrotirea sănătăţii prin asigurarea igienei şi a

sănătăţii publice; Dreptul de a avea acces la orice informaţie de interes public.

Menţionăm că restrângerea spaţiilor verzi accentuează masiv riscurile ecologice urbane, având

un impact negativ imediat asupra viabilităţii şi sustenabilităţii acestora, asupra calităţii vieţii şi stării de

sănătate a populaţiei. Suprafața de spatii verzi alocată per locuitor era 22,24 mp/capita, conform

Calcul tabel Direcţia Tehnică Coordonare Servicii Publice – Biroul protecția mediului Suceava, an

de referinţă 2005! Având în vedere că norma Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) este de 50

mp/locuitor, iar standardele Uniunii Europene sunt de 26 mp/locuitor, rezultă că locatarii cu

domiciliul în str. Baladei NU dispun în prezent de necesarul minim de spaţii verzi!

Situația este cu atât mai gravă cu cât potrivit PROGRAMULUI DE GUVERNARE 2017-2020,

“aerul pe care îl respirăm este o parte esenţială a calităţii vieţii noastre şi a copiilor noştri. În

prezent, România se află în infringement din cauza problemei calităţii aerului. Particulele în

suspensie cu efect nociv se găsesc în special în emisiile poluante generate de industrie, trafic și

încălzirea locuințelor. Ele pot provoca astm, afecțiuni cardiovasculare, cancer pulmonar și deces

prematur”!, se mai menționează în solicitare.

„Pentru a sublinia importanța protejării și extinderii suprafețelor ocupate de spațiile verzi în mediul

urban, vom enumera mai jos o serie de beneficii, argumetate științific, pe care le oferă spaţiile

verzi: au o contribuţie importantă la epurarea chimică a atmosferei; menţin bilanţul zi-noapte în favoarea

producţiei de oxigen; realizează o epurare fizică a acesteia prin reţinerea prafului şi pulberilor; realizează

o epurare bacteriologică a acesteia, distrugând o bună parte din microorganisme prin procesul de

degajare a oxigenului şi ozonului; moderează climatul urban, prin efectul de umbră şi de creştere a

umidităţii aerului; contribuie la crearea unui mediu mai confortabil; atenuează poluarea fonică; contribuie

la creşterea incluziunii sociale; joacă un rol semnificativ în promovarea sănătăţii populaţiei urbane; pot

deveni locuri de joacă pentru copii, contribuind la dezvoltarea fizică, mentală şi socială a

acestora (Hart R. 1997, citat de T. Baycan-Levent şi P. Nijkamp, 2004); facilitează comportamentul de

socializare a copiilor (Draft Green Space Strategy, Erewash Borough Council, 2007)”, se explică în document.

Semnatarii precizează și cadrul legal pe care își întemeiază solicitarea și subliniază că în speranța rezolvării doleanțelor  în calitate de cetățeni ai municipiului Suceava, contribuabili de bună credință, cer totodată să li  se răspundă punctual la fiecare dintre doleanțele enumerate anterior, în zece puncte.

(N.B.)


Intră acum și în grupul de