1.715 locuri bugetate și 2.350 de locuri cu taxă la admiterea din acest an de la USV pentru programele de licență și masterat. Înscrierile încep pe 10 iulie

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava organizează, în perioada 10 – 28 iulie 2017, prima sesiune de admitere din acest an, instituția de învățământ superior punând la dispoziție 1.715 locuri bugetate și 2.350 de locuri cu taxă pentru programele de licență și masterat, cursuri de zi. Potrivit ofertei de școlarizare pentru anul universitar 2017 – 2018, numărul locurilor scoase la concurs este mai mare decât în anii precedenţi.

Astfel, pentru studiile de licență, la forma de învățământ la zi, sunt scoase la concurs, pentru cele 42 de specializări, 1.175 de locuri bugetate, dintre care 10 sunt alocate candidaţilor de etnie rromă, 150 sunt alocate românilor de pretutindeni şi 45 sunt destinate elevilor din Ucraina, iar 1.410 locuri sunt cu taxă.

De asemenea, la studiile universitare de licenţă sunt promovate 580 de locuri la forma de învăţământ la distanţă (ID), repartizate pe 9 programe de studii.

În ceea ce privește studiile de masterat, acestea sunt structurate pe 38 de specializări, la admiterea din acest an fiind 540 de locuri bugetate, dintre care 10 sunt alocate candidaţilor de etnie rromă, 151 sunt alocate românilor de pretutindeni, iar 940 de locuri sunt cu taxă.

Totodată, USV scoate la concurs, însă în sesiunea din toamnă, la doctorat, 35 de locuri fără taxă, dintre care 17 cu bursă şi 18 fără bursă, precum și 94 de locuri cu taxă.

Oferta educaţională din acest an a universităţii include şi 410 locuri, cu taxă, pentru cele 11 programe de conversie profesională şi 1.300 de locuri pentru cele 7 programe de formare continuă.

Potrivit Calendarului de admitere pentru studiile universitare de licență și masterat, înscrierile pentru prima sesiune au loc în perioada 10-19/20/21 iulie, fără sâmbătă și duminică, urmând ca probele de concurs să se desfășoare în zilele de 20 și 21 iulie. Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 21 iulie, iar depunerea contestaţiilor pentru data de 22 iulie, între orele 08.00 – 12.00. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 24 iulie, urmând ca înmatriculările să se desfășoare între 24 și 28 iulie, pe 28 iulie fiind afișate și rezultate finale.

De asemenea, candidații cu diplomă de bacalaureat/licență obținută în Republica Moldova se pot înscrie pentru admiterea din acest an de la USV în perioada 17-24 iulie, fără sâmbătă și duminică, probele urmând să aibă loc pe 24 și 25 iulie. Afişarea rezultatelor este programată în 25 iulie, depunerea contestaţiilor în data de 26 iulie, între orele 08.00 – 12.00, iar afişarea rezultatelor după contestaţii pe 26 iulie. Înmatriculările vor avea loc între 25 și 28 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 28 iulie.

Conform regulamentului de admitere la USV, cu excepția Facultăților de Educație Fizică și Sport și Ştiinţe ale Educaţiei, unde candidaţii vor susţine probe de aptitudini în vederea admiterii, la toate celelalte facultăți din cadrul USV admiterea se face exclusiv pe baza  mediei de la examenul de Bacalaureat și a unei note obținute la o probă scrisă din  cadrul examenului maturității, în funcție de facultate.

Informaţii despre Admiterea 2017 de la USV pot fi obţinute consultând pagina www.admitere.usv.ro.

(Mihaela Tcaciuc)

 

loading...