Aproape 700 de cadre didactice din județul Suceava vor susține, miercuri, examenul de titularizare

Aproape 700 de profesori din județul Suceava sunt așteptați să susțină miercuri, proba scrisă a Concursului de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar.

Potrivit unei informări a Inspectoratului Școlar Județean Suceava, în județ au fost validați 697 de candidați, care vor susține testarea în cele două centre de examinare, unul la Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava, iar altul la Colegiul Tehnic “Petru Mușat” Suceava.

Sursa citată precizează că la învățători s-au înscris 114 candidați, la educatori – 98, la disciplina limba și literatura română – 90, la educație fizică și sport – 67, la engleză – 49, la matematică – 38, la geografie – 25, la istorie – 22, la biologie și la franceză câte 16 candidați, la religie ortodoxă- 12,  la mecanică – 11, la alimentație publică, chimie, consiliere psihopedagogică și educatie muzicală – câte 9 candidați

Reamintim că la concursul de Titularizare din acest an sunt scoase la concurs 564 de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, din care 100 de posturi sunt rezervate şi 464 sunt vacante, iar din totalul posturilor vacante 82 sunt titularizabile, având o viabilitate de cel puţin patru ani şi 382 de posturi au o viabilitate mai mică de patru ani.

Din cele 82 de posturi cu viabilitate mai mare de patru ani, 36 sunt în mediul rural şi 46 sunt în mediul urban.

Din totalul posturilor titularizabile, cele mai multe, 16,  sunt la educatori, 11- matematică, 6- învăţători, câte 4 posturi sunt la disciplinele educaţie fizică şi sport, la educaţie fizică şi sport- pregătire sportivă de specialitate, la fizică, la educatoare/educator; institutor pentru învăţământul special preşcolar; profesor pentru învăţământul special preşcolar, pregătire- instruire practică(transporturi/conducerea autovehiculelor), câte două posturi sunt la informatică, limba engleză, limba germană, matematică-fizică, profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică, iar câte un post la disciplinele arhitectură, armonie, biologie, cenaclu literar, chimie-fizică, educaţie vizuală, electronică şi automatizări, foto-cineclub, geografie, muzică instrumentală, muzică vocal-instrumentală, religie ortodoxă, tapiserie, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor(TIC), pregătire instruire practică- alimentaţie publică şi turism/ alimentaţie publică, pregătire instruire practică- electronică şi automatizări, pregătire instruire practică- estetică şi igiena corpului omenesc/asistenţă medicală generală şi pregătire instruire practică-mecanică.

Rezultatele se vor afișa pe 18 iulie 2017, în timp ce înregistrarea contestațiilor la ISJ și transmiterea acestora la centrele de evaluare vor avea loc în intervalul 18-19 iulie 2017 şi  rezolvarea contestațiilor se va realiza între 20-24 iulie 2017.

Afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 25 iulie 2017, iar repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (șapte) pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare va avea loc în data de 26 iulie 2017.

loading...