Un bloc cu patru etaje și parcare subterană pe două nivele ar urma să se ridice lângă Centrul Militar Județean Suceava


Intră acum și în grupul de

Un bloc cu șapte nivele, din care două demisol în care se vor amenaja locuri de parcare, parter și patru etaje, ar urma să fie construit în municipiul Suceava lângă Centrului Militar Județean pe strada Alexandru cel Bun.

Consiliul Local Suceava urmează să dezbată, în ședința de săptămâna viitoare, aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism în vederea construirii unei locuințe colective cu regim de înălțime D1+D2+P+4E, sistematizare verticală, împrejmuire și utilitati, pe un teren proprietate privată în suprafață de 946 mp, situat pe strada Alexandru cel Bun.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat la solicitarea lui Mihai Iuliu Grămadă, se arată în proiect în care se menționează că PUZ include respectivul bloc, amenajarea de 11 locuri de parcare în interiorul parcelei și 13 locuri de parcare la demisolul 1 și 2, iar zona de spații verzi va fi de 189,40 mp.

„Utilitățile edilitare vor fi asigurate prin racordarea/branșarea la rețelele urbane de utilități existente în zonă. Costurile de racordare/branșare la utilități și al amenajărilor exterioare vor fi suportate de către investitori/beneficiari”, se arată în proiect unde se mai precizează că accesul la noul bloc se realizeaza din str. Alexandru cel Bun și din str. Ștefan Tomșa.

Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal  și a Regulamentului de urbanism aferent va fi de 5 ani de la data aprobării, se menționează în proiectul ce va fi supus dezabaterii.

„Oportunitatea proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea satisfacerii cerințelor de construire de locuințe în zonă, corelat cu respectarea cerințelor urbanistice caracteristice zonei”, se arată în raportul compartimentelor de specialitate de Primăria Suceava.


Intră acum și în grupul de