Mai mult de jumătate din elevii care au contestat notele din lucrări scrise s-au confruntat cu ostilitatea profesorilor, iar 30 la sută dintre elevi au primit absență ca mijloc de coerciție-Consiliul Național al Elevilor

Consiliul Național al Elevilor se întreabă,  la un an de la aprobarea  Statutul Elevului dacă acesta este o simplă hârtie sau un document respectat mai ales că rezultatele unui raport indică date îngrijorătoare privind respectarea noilor prevederi.

Astfel, într-un comunicat de presă, se arată că în urmă cu un an, Consiliul Naţional al Elevilor obţinea una din cele mai mari victorii pentru elevii din România: aprobarea actului normativ ce reglementează drepturile și îndatoririle elevilor.

La un an de la intrarea acestuia în vigoare, Consiliul Național al Elevilor lansează Raportul privind implementarea Statutului Elevului la nivel național, document ce își propune să realizeze o amplă analiză

asupra modului în care a fost implementat codul drepturilor și îndatoririlor elevului în decursul ultimului an școlar, bazat pe răspunsurile elevilor din județele din România, ajungând la firul ierbii pentru a ne crea o viziune de ansamblu privind respectarea drepturilor principalului beneficiar al sistemului

educațional.

 

„Analizând rezultatele raportului și principalele derapaje din sistem semnalate,

observăm că Statutul Elevului este încă este departe de o integrare completă în

practica școlară. De exemplu, aproximativ 54% din elevii respondenți s-au confruntat

cu ostilitate din partea profesorului atunci când au contestat o notă obținută la o

evaluare scrisă, iar aproximativ 40% din elevii respondenți nu beneficiază de

reducerea tarifului pentru transportul local în comun, în timp ce 28% își simt pusă

în pericol integritatea fizică și/sau morală. De asemenea, aproximativ 29% dintre

elevii respondenți au primit absență ca mijloc de coerciție, iar dintre elevii care

au acordat feedbackul semestrial cadrelor didactice, doar aproximativ 13% consideră

că acesta a fost luat în considerare de către profesor”, se arată în comunicat.

Consiliul Național al Elevilor constată că  se poate observa că atitudinea ostilă a cadrului didactic asupra elevului este des întâlnită în școala românească, iar opinia elevilor nu este luată în considerare.

În vederea soluționării problemelor semnalate de către elevii din  România, Consiliul Național al Elevilor a venit cu o serie de propuneri, care sunt cuprinse în raportul la nivel național. Printre acestea, amintim operaționalizarea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității din școli, care, în majoritatea cazurilor, există doar pe hârtie, precum și realizarea unei fișe de feedback tipizată pentru evaluarea cadrelor didactice. Mai mult decât atât, ne dorim activarea Consiliului Național de Etică, în componența căruia să fie prezenți și reprezentanți ai elevilor, și elaborarea unui cod de etică al profesorului.

În același timp, propunem intocmirea unei liste negre cu unitățile de învățământ ce nu respectă principiul transparenței și care prin regulamentele de ordine interioară încalcă Statutul Elevului, precum și publicarea acesteia pe site-ul ministerului Educației.

 

„În calitate de reprezentanți ai elevilor, ne-am dorit să vedem care este situația

respectării codului ce reglementează drepturile și obligațiile elevilor la nivel

național și, în urma analizei rezultatelor, ne declarăm dezamăgiți de statisticile

alarmante ce au fost înregistrate. În continuare, vom monitoriza atent respectarea

Statutului Elevului la nivelul unităților de învățământ și vom iniția demersuri în

vederea sancționării acelora care îl încalcă.”, a declarat Ioana Băltărețu,

președintele Consiliului Național al Elevilor.

loading...