APM Suceava: Depozitul de la Vatra Dornei, în lista depozite de deşeuri neconforme pentru care Comisia Europeană a declanşat procedura de infringement

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava a avertizat, joi, în cadrul ședinței Colegiului prefectural Suceava privind riscurile depozitelor neconforme din județ, arătând că deja depozitul de deșeuri din Vatra Dornei este în lista de depozite neconforme pentru care Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement pentru România.

În raportul APM Suceava se arată că în județ cea mai mare parte a deşeurilor municipale colectate este eliminată prin depozitare pe stații de stocare temporară, determinând pierderi importante de resurse materiale, energie şi implicit poluarea factorilor de mediu.

„Eliminarea deşeurilor, realizată exclusiv prin depozitare, continuă să fie una din cele mai dificile probleme în ceea ce priveşte managementul deşeuri. Depozitele neconforme de deşeuri  menajere din județul Suceava au fost închise cu fonduri din Programul Operațional Sectorial Mediu (POS), prin implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Suceava”, pentru care a fost emis acordul de mediu nr. 9//12.10.2009, revizuit la data de 23.12.2010”, explică APM Suceava.

Totodată, se arată că în acordul de mediu pentru depozitele de deşeuri neconforme, Buliceni-Vatra Dornei şi Câmpulung Moldovenesc au fost prevăzute doar lucrări de închidere intermediară, specificându-se faptul că închiderea finală se va realiza ulterior, din alte fonduri, iar acum lucrările de închidere intermediară sunt finalizate.

„Depozitele de deşeuri neconforme din judeţul Suceava au fost preluate de către Consiliul Judeţean Suceava doar pentru execuţia lucrărilor prevăzute în proiectul menţionat, urmând să fie predate autorităţilor administraţiei publice locale, care nu dispun de fondurile necesare pentru  realizarea lucrăriilor de închidere finală a acestor depozite.Având în vedere faptul că finanţarea lucrărilor de închidere ar putea fi promovată ca activitate în cadrul unui proiect integrat de management al deşeurilor doar dacă este inclusă ca investiţie necesară în Planul Național de Gestiune a Deșeurilor (PNGD)/Planul Județean de Gestiunea Deșeurilor (PJGD), atât Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, cât şi primăriile în cauză au solicitat Ministerului Mediului includerea acestora în prevederile PNGD. După definitivarea PNGD, şi includerea acestor investiţii necesarese se impune modificarea în consecinţă a Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)  din perspectiva unor noi acţiuni eligibile”, arată APM Suceava.

În raport se subliniază ca riscuri faptul că depozitul Buliceni Vatra Dornei este deja inclus în lista celor 28 depozite de deşeuri neconforme pentru care a fost declanşată procedura de infringement, dar acelaşi risc există şi pentru depozitul Câmpulung Moldovenesc.

loading...