Președintele CCI Suceava, Nicolae Troașe, cere premierului Mihai Tudose să anuleze ordonanța privind introducerea TVA split: Va produce pierderi și blocaje în întreaga economie, va afecta grav firmele corecte, va crește cheltuielile, birocrația și nu va reduce evaziunea fiscală

Președintele Camerei de Comerț și Industrie Suceava, Nicolae Troașe, a transmis premierului Mihai Tudose un document de poziție privind introducerea TVA split, solicitând renunțarea la acest act normativ care afectează grav mediul de afaceri.

Troașe îi scrie premierului că în urma intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 23 din 30.08.2017 privind plata defalcată a TVA aceasta a lansat în mediul de afaceri local și nu numai ample discuţii cu privire la impactul acesteia asupra activităţii agenţilor economici, iar în acest context CCI Suceava a considerat util și necesar să interpeleze firmele cu privire la opinia lor privind intrarea în vigoare a acestui act normativ dar și cu privire la necesitatea adoptării altor măsuri ce vizează activitatea lor.

Drept urmare, într-un termen relativ scurt CCI Suceava a promovat un chestionar la care au răspuns un număr de 494 de agenţi economici din judeţul Suceava prin intermediul căruia aceștia și-au exprimat opiniile atât cu privire la acest act normativ dar și cu privire la alte probleme pe care le întâmpină în activitate .

Troașe subliniază că CCI Suceava susţine necesitatea combaterii fraudei fiscale, prin instituirea unor măsuri menite să conducă la creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare și la diminuarea evaziunii fiscale, susţinând, totodată, și necesitatea elaborării unor astfel de măsuri, însă numai în urma unor analize asupra impactului acestora asupra mediului economic, pe termen mediu și lung.

 

El arată că în ceea ce privește procedura de plată defalcată a TVA, astfel cum este reglementată prin O.G. nr. 23/2017, este evident impactul asupra mediului de afaceri și în special asupra operatorilor economici care își desfășoară activitatea în mod onest și legal.

Președintele CCI Suceava arată că la adoptarea actului normativ nu a fost aplicat testul IMM în conformitate cu Legea nr. 346/2004, nu a fost elaborat niciun studiu de impact a mecanismului SPLIT-TVA și nici nu s-a respectat principiul predictibilităţii fiscale, iar operatorii economici urmează să întâmpine dificultăţi în gestionarea cash-flow-ului, fapt ce va conduce în mod inevitabil la întârzieri în efectuarea plăţilor și la aplicarea de penalităţi în timp ce birocraţia urmează să crească în mod semnificativ, în special prin dublarea numărului de plăți/încasări, dar și prin necesitatea implementării de măsuri suplimentare de verificare și management a tuturor operaţiunilor privind TVA pe care le întreprinde operatorul economic.

Troașe mai susține că sistemele informatice contabile existente pe piaţă nu au implementate posibilitatea de plată defalcată a TVA, acestea necesitând modificări care nu vor putea fi realizate decât cu cheltuieli suplimentare, operatorii economici vor avea cheltuieli majorate cu comisioanele bancare, în timp ce Trezoreria statului nu dispune de un sistem informatic prin care operatorii economici să poată accesa în timp real extrasele de cont și nici nu pot fi efectuate operaţiuni prin internet sau telefonul mobil, iar A.N.A.F. nu are nici resursă umană și nici capacitatea tehnică necesară pentru a procesa numărul extrem de mare de solicitări de autorizare a plăţilor/operaţiunilor care urmează a fi efectuate din conturile de TVA.

Totodată, el arată că productivitatea și competitivitatea operatorilor economici urmează a fi afectată în raport cu societăţile din celelalte state membre ale Uniunii Europene, fapt ce va conduce la o scădere a exporturilor și a economiei în ansamblul ei, subliniind că actul normativ încurajează derularea relaţiilor comerciale externe, în detrimentul stabilirii unor relaţii de colaborare între operatorii economici naţionali, primele nefiind supuse rigorilor stabilite de procedura de plată defalcată a TVA, iar regimul derogatoriu de care beneficiază micii agricultori începând cu data de 1 ianuarie 2017, menit să reducă sarcinile administrative, este practic anulat prin introducerea procedurii de plată defalcată a TVA.

Mai mult președintele CCI Suceava explică în documentul de poziție că impunerea obligaţiilor stabilite prin O.G. nr. 23/2017 societăţilor nerezidente care sunt înregistrate în România i-ar putea determina să aleagă alte ţări pentru a-și desfaura activitatea economică, că termenul de 7 zile lucrătoare pentru virarea din contul curent în contul de TVA a încasărilor în numerar sau cu cardul este unul foarte scurt și generează o sarcină administrativă disproporţionată prin necesitatea de efectua în mod continuu calculele și plăţile TVA-ului, putându-se ajunge la situația în care efectuarea transferurilor în contul de TVA să fie făcute zilnic, dar și că actul normativ nu reglementează aspectele procedurale legate de TVA aferent contractelor de factoring, reţineri de garanții de bună execuţie, sume achitate pe baza facturilor de decontare, în numele și contul altei persoane impozabile, compensări,ș.a.m.d.

„În legătură cu efectele pozitive ale procedurii de plată defalcată a TVA, astfel cum este reglementată prin O.G. nr. 23/2017, este evident că acestea sunt disproporționate în raport cu blocajele și pierderile pe care le va produce în întreaga economie, dat fiind faptul că măsurile adoptate nu vor duce la o scădere a evaziunii fiscale.

Mai grav, O.G. nr. 23/2017 afectează în mod nefavorabil numai contribuabilii care au un comportament fiscal corect și legal, iar operatorii economici care se fac vinovaţi de evaziune fiscală, prin refuzul de a emite bonuri sau facturi fiscale, precum și cei care se sustrag de la obligaţia de a declara TVA-ul încasat, nu vor fi afectaţi sub nicio formă de adoptarea procedurii de plată defalcată a TVA”, a precizat Nicolae Troașe.

El subliniază că în calitate de organizaţie autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, de utilitate publică, cu personalitate juridică, creată în scopul de a reprezenta, apăra și susţine interesele membrilor și ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice și cu organismele din ţară și din străinătate, unul din obiectivele CCI Suceava îl constituie și promovarea mediului de afaceri din judeţul Suceava precum și a solicitărilor și doleanțelor acestuia .

Președintele CCI Suceava susține că atâta timp cât legislaţia în materie fiscală cuprinde în mod exhaustiv incriminarea și obligarea plăţii de penalităţi precum și sancţiuni complementare pentru neplata în termen a obligaţiilor fiscale inclusiv a celor generate din plata taxei pe valoarea adăugată, intrarea în vigoare a unor reglementări care să adauge obligaţii de conformare suplimentare precum și potenţiale sancţiuni pecuniare suplimentare noi pe lângă cele existente nu poate duce decât la o birocratizare excesivă, inutilă, cu care contribuabilii de bună credinţă să se confrunte în continuare.

 

El menționează că potrivit răspunsului la chestionarul adresat firmelor sucevene, mediul de afaceri local solicită reglementarea cu prioritate a următoarelor aspecte : adoptarea legii prevenţiei, aplicarea cu stricteţe a reglementării potrivit căreia actele în materie fiscală să rămână nemodificate pe perioada unui an fiscal, informatizarea ANAF, crearea unei baze de date unice și actualizate între Ministerul de Finanţe, ANAF și Trezorerie, introducerea principiului aprobării tacite a cererilor la care statul nu raspunde în termenul legal (inclusiv în materie fiscală) pentru a evita numărul foarte mare de cereri în instanţă având că obiect obligaţia autorităţii de a face sau răspunde.

 

„Având în vedere că O.G. nr. 23/2017 va aduce prejudicii importante nu numai întreprinzătorilor privaţi, ci și bugetului statului, considerăm că este necesară intervenţia dumneavoastră fermă, pentru a reanaliza oportunitatea acestui act normativ care va genera efecte negative, grave și iremediabile asupra mediului de afaceri și emiterea unor noi reglementări care să ţină cont de proporţionalitatea măsurilor în raport cu scopul și beneficiile  urmărite”, a precizat Nicolae Troașe în documentul adresat premierului Mihai Tudose.

 

 

loading...