În județul Suceava, salariul mediu net în luna august a fost de 1.828 de lei cu 21,1% mai mare faţă de august 2016

Câştigul salarial mediu brut în luna august 2017 în judeţul Suceava a fost de 2537 lei /persoană, în scădere cu 1,1% faţă de luna iulie 2017 și în creștere cu 21,7 la sută față de august 2016, iar salariul mediu net a fost de 1.828 lei, potrivit Direcției Județene de Statistică Suceava.

Efectivul salariaţilor din judeţul Suceava, la sfârşitul lunii august 2017, a fost de 106.237 persoane, mai mare cu 0,1% fata de efectivul de salariaţi din luna iulie 2017, iar comparativ cu luna august 2016 efectivul de salariaţi a crescut cu 3,2%.

Câştigul salarial mediu net în luna august 2017 în judeţul Suceava a fost de 1828 lei pe salariat, mai mic cu 0,9% faţă de luna precedentă, iar faţă de august 2016 câştigul salarial mediu net a crescut cu 21,1%.

Sursa citată arată că numărul şomerilor înregistrati, aflaţi în evidenţa  Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava la data de 31.08.2017 a fost de 11.749 persoane, în creștere cu 10,4% faţă de luna iulie 2017, dar faţă de luna august 2016 numărul şomerilor a scăzut cu 18,8%.

Rata şomajului la 31.08.2017 a fost de 4,9%, valoare mai mare cu 0,4 puncte procentuale faţă rata  şomajului înregistrată  în luna iulie 2017  şi cu 1,2 puncte procentuale mai mică faţă rata şomajului rata şomajului înregistrată în luna august 2016.

La femei, rata  şomajului înregistrată  la sfârşitul lunii august 2017 a fost de 4,5%, valoare mai mare cu 0,5 puncte procentuale faţă de rata  şomajului înregistrată în luna iulie 2017  şi cu 1,1 puncte procentuale mai mică  faţă de rata şomajului înregistrată in luna august 2016 .

La bărbaţi, rata şomajului la sfârşitul lunii august 2017 a fost de 5,3%, valoare mai mare cu 0,4  puncte procentuale faţă  de rata  şomajului înregistrată  în luna iulie 2017  şi cu 1,2 puncte procentuale mai mică faţă de rata şomajului înregistrată în luna august 2016 .

Rata şomajului înregistrată în judeţul Suceava, la sfârşitul lunii august 2017, a fost cu 0,7 puncte procentuale mai mare faţă de rata şomajului înregistrată la nivel naţional .

Direcția Județeană de Statistică Suceava face precizări privin metodologia aplicată.

Astfel, câştigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile în bani  şi în natură  cuvenite

salariaţilor pentru munca efectiv prestată  (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar) potrivit

formei de salarizare aplicată, sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procent din salariu sau în sume

fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat (indemnizaţiile

pentru concediile de odihnă şi studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele plătite din fondul

de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte sume plătite din fondul

de salarii conform actelor normative sau contractelor colective de muncă, sumele plătite din

profitul net şi alte fonduri (inclusiv tichetele de masă).

Câştigul salarial nominal net se obţine prin scăderea din câştigul salarial nominal brut a impozitului,

contribuţiei salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, contribuţiei individuale de asigurări

sociale de stat şi a contribuţiei salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Câştigul salarial mediu lunar reprezintă  raportul dintre sumele plătite salariaţilor de către

operatorii economici în luna de referinţă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin şi numărul mediu

de salariaţi. Nu se iau în considerare: salariaţii aflaţi în concediu fără plată, în grevă, detaşaţi la

lucru în străinătate, patronii, lucrătorii familiali, membrii consiliilor judeţene şi locale şi cei al căror

contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat.

Şomerii înregistraţi reprezintă persoanele înscrise la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de

muncă  în conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă).

Rata şomajului reprezintă proporţia numărului de şomeri înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea

forţei de muncă  în populaţia activă  civilă. Populaţia activă  civilă  se determină  prin însumarea

populaţiei ocupate civile cu numărul şomerilor înregistraţi.

loading...