Garda Forestieră Suceava: Jumătate din cele aproape 7400 de solicitări depuse în 2017 pentru ajutorul de minimis pentru servicii silvice, respinse din cauză că dosarele au fost întocmite greșit

Aproape 7400 de solicitări au fost înregistrate în 2017 pentru obţinerea de fonduri prin schema ajutorului de minimis acordat pentru asigurarea serviciilor silvice în proprietăţile forestiere private mai mici sau egale cu 30 de hectare, dar doar jumătate dintre ele au fost aprobate, întrucât documentaţiile depuse erau fie incomplete, fie întocmite incorect.

Inspectorul şef al Gărzii Forestiere Suceava, ing. Mihai Găşpărel, a declarat marţi,într-o conferinţă de presă, că în cursul anului trecut în cele cinci judeţe aflate în subordinea instituţiei, respectiv Suceava, Neamţ, Bacău, Botoşani şi Iaşi, s-au înregistrat 7399 de solicitări pentru 24 871 de hectare de teren forestier în urma aplicării HG 864/2016 cu privire la schema “Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 de hectare” şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 de hectare.

Găşpărel a precizat că din totalul solicitărilor au fost aprobate 3700 pentru 12 204 hectare, din care în judeţul Suceava s-au înregistrat 583 de solicitări pentru 2595 de hectare.

El a arătat că numărul dosarelor respinse este “încă foarte mare” precizând că proprietarul trebuie să ştie că are mai multe obligaţii la întocmirea documentaţiei pentru solicitarea acestor fonduri.

Inspectorul şef al GF Suceava a explicat că într-o documentaţie numele celui care se află pe titlul de proprietate, trebuie să fie acelaşi “cu numele celui care face cererea şi cu numele celui care este pe contract”.

“Avem foarte multe cazuri în care aceşti bani au fost solicitaţi de moştenitori care nu aveau dovada succesiunii sau nu aveau documente certe de proprietate. Toate aceste inadvertenţe generează foarte mult efort la nivelul Gărzii Forestiere, pentru că trebuie să verifici filă cu filă toată documentaţia şi de foarte multe ori verifici şi constaţi că fie lipseşte un act, că s-a trimis un dosar incomplet, fie că nu coincid datele între acte şi atunci eşti nevoit să respingi documentaţia sau să ceri completări”, a subliniat Găşpărel.

El a mai declarat că la nivelul fiecărei Direcţii Silvice din judeţele Suceava, Neamţ, Botoşani, Iaşi şi Bacău au avut loc în cursul anului 2017 întâlniri  cu reprezentanţii ocoalelor silvice, inclusiv cele private, astfel încât documentaţiile transmise de aceste ocoale silvice să fie verificate în prealabil, iar dosarele incomplete sau cele întocmite incorect să fie blocate de la nivelul respectiv.

“De foarte multe ori omul este frustrat. Se duce la ocol, depune nişte documente pe care el le consideră conforme, ocolul le îndosariază şi le trimite la GF,  fără a se face o verificare prealabilă şi atunci omul are senzaţia că respingerea solicitării este generată doar de Garda Forestieră şi că, de fapt, totul era în regulă, pentru că o instituţie silvică a transmis deja informaţia”, a spus Găşpărel.

El a menţionat că prin colaborarea Gărzii Forestiere Suceava cu structurile silvice de administrare să se poată fluidiza acest proces şi oamenii să poată fi ajutaţi să intre în posesia acestor fonduri.

Inspectorul şef al Gărzii Forestiere Suceava a precizat că instituţia a aprobat în cursul anului trecut 430 de devize de împădurire pentru 875 de hectare, în timp ce pentru o suprafaţă de 143, 6 hectare de teren, care nu a fost reîmpădurit în termenul legal, s-au întocmit două sesizări penale.

Găşpărel  a mai declarat că în cazul neregenerării în termen a terenurilor forestiere, Codul Silvic prevede o procedură de împădurire silită a terenurilor despădurite prin somare de către Garda Forestieră, întocmirea devizelor de către ocolul silvic şi împădurire forţată, cu recuperarea sumelor pe cale legală.

“Procedura de împădurire prevăzută de lege a fost aplicată de Garda Forestieră Suceava prin transmiterea de somaţii proprietarilor, verificarea şi aprobarea devizelor de împăduriri în număr de 430 pentru 875 de hectare”, a spus Găşpărel.

(Liliana Bujdei)