Nevoile tinerilor, identificate în urma consultărilor organizate de Fundația Județeană pentru Tineret Suceava, prezentate în prima ședință a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret ce a avut loc la Consiliul Județean

La Consiliul Județean Suceava a avut loc joi, 15 februarie a.c., prima ședință a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT), ocazie cu care au fost evidențiate nevoile tinerilor, identificate în urma consultărilor organizate de Fundația Județeană pentru Tineret Suceava.

„Tinerii au avut astăzi (joi – n.r.) ocazia să discute într-un cadru organizat cu reprezentanții Consiliului Județean Suceava, la o primă ședință a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT), structură consultativă pe probleme de tineret, fără personalitate juridică, ce funcționează pe lângă Consiliul Județean Suceava în baza HCJ de constituire nr.65 din 31 martie 2017, a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare și în conformitate cu reglementările legislației naționale și europene în vigoare”, a precizat, într-un comunicat de presă, președintele Fundației Județene pentru Tineret Suceava, Vlad-Alexandru Grosar.

El a menționat că dezbaterea dintre tineri și autorități a început cu tema cooperării autorității publice locale cu structurile neguvernamentale de tineret și alocarea anuală a unei sume în acord cu nevoile tinerilor din Suceava.

De asemenea, după ce reprezentanții organizațiilor de tineret înscrise în CCPT și-au prezentat activitatea, au fost evidențiate nevoile tinerilor suceveni identificate în urma consultărilor organizate de Fundația Județeană pentru Tineret Suceava și totodată a fost prezentat și raportul de activitate al FJT Suceava.

Discuțiile au continuat apoi pe seama aspectelor procedurale ale CCPT-ului și s-a stabilit înființarea unei secțiuni dedicate pe adresa cjsuceava.ro unde se vor regăsi și procesele verbale ale acestor ședințe consultative avute între tineri și autoritate.

Totodată, atât reprezentanții tinerilor prezenți, cât și reprezentanții autorității publice locale și-au arătat disponibilitatea de a se implica în inițierea procesului de realizare a unei eventuale Strategii pentru Tineret a județului Suceava.

„În final, s-a decis de comun acord ca astfel de ședințe să aibă loc începând de acum trimestrial sau ori de câte ori este necesar, pentru a atrage în același timp și noi înscrieri în CCPT a mai multor reprezentanți ai structurilor de tineret cu activitate la nivelul județului Suceava, care să adopte astfel rezoluții și recomandări privind temele de interes dezbătute cu incidență în domeniul tineretului, iar în momentul în care componența CCPT va fi mai numeroasă să se grupeze în comisii de lucru structurate pe domenii distincte (cultură, educație și formare, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, participare și activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu, incluziune socială și susținerea tinerei familii) pentru elaborarea strategiilor și politicilor”, a mai arătat Vlad-Alexandru Grosar.

El a menționat că CCPT funcționează pe baza dialogului structurat în ceea ce privește elaborarea și monitorizarea politicilor publice în domeniul tineretului la nivel județean.

loading...