După ce patru ani a existat o tendință de scădere, volumul de activitate al instanțelor de pe raza Curții de Apel Suceava a fost în creștere în anul 2017
Volumul de activitate al Curții de Apel Suceava și al instanțelor care își desfășoară activitatea în circumscripția acesteia a crescut simțitor în anul 2017 față de anul precedent, deși din anul 2013 până în anul 2016  volumul de activitate a avut un trend descendent.

Potrivit raportului Curții de Apel Suceava, instanțele au avut de soluționat în 2017 cu 10,62% mai multe cauze, respectiv un număr total de 133.888 cauze față de 121.029 în anul 2016, ca urmare a creșterii cauzelor nou intrate cu 11,66% , fiind înregistrate pe rolul instanțelor 101.551  dosare noi față de 90.946 dosare noi în anul 2016.

Stocul de dosare la sfârșitul anului 2017 a crescut cu 92,11% față de anul precedent, ajungându-se la un stoc de 2972 dosare față de un stoc de 1547 dosare la finele anului 2016.

Creșterea stocului se datorează creșterii volumului de cauze nou intrate, de la 6041 dosare în  2016 la 10.200 dosare nou intrate în anul 2017, dar și faptului că un număr de 5600 dosare a fost înregistrat  în trimestrul III ( 2520 dosare) și trimestrul IV (3090 dosare din care 1011 doar în luna decembrie), fiind imposibilă soluționarea acestor dosare în totalitate în anul 2017, mai ales că cea mai sunt dosare de recurs pentru care  perioada de regularizare este mai lungă.

În anul 2017 Curtea de Apel Suceava a soluționat un număr de 8788 dosare, ceea ce reprezintă 86,2% din dosarele nou intrate, instanța încadrându-se la acest indicator în gradul „ineficient”. Valoarea scăzută a ratei de soluționare  a fost determinată de creșterea cu 68,85% a volumului cauzelor nou intrate, cu toate că numărul cauzelor soluționate a fost cu 37,33%  mai mare (de la 6399 dosare soluționate în 2016 la 8788 dosare soluționate în 2017).

În anul 2017, în urma cumulării celor cinci indicatori, Curtea de Apel Suceava s-a încadrat în gradul de performanță „Eficient”, la fel ca și Tribunalele Suceava și Botoșani, cumulând rata de soluționare, stocul de dosare, ponderea dosarelor închise într-un an, durata medie de soluționare și redactările peste termenul legal.

Ținând cont de acești indicatori, în anul 2017, Judecătoriile Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Gura Humorului și Rădăuți au obținut la acest indicator gradul „foarte eficient”, iar Judecătoria Vatra Dornei a obținut gradul „ineficient” (din cele 1089 dosare aflate în stoc, 125 au vechime mai mare de 1,5 ani), restul instanțelor încadrându-se în gradul „eficient” la acest indicator.

Problema deficitului de personal cu care s-a confruntat Curtea de Apel Suceava și instanțele din raza acesteia în ultimii ani nu a fost rezolvată în totalitate nici în anul 2017, se arată în raport în care se menționează că numărul de posturi de judecători efectiv ocupate a fost de 203, ceea ce, raportat la numărul de 231 posturi aprobate, reprezintă un grad de ocupare de 87,87%, înregistrându-se o scădere a numărului de posturi vacante de judecători față de anul 2016, de la 32 la 28 de posturi vacante.

La Judecătoria Rădăuți doi judecători sunt suspendați din funcție ca urmare a trimiterii lor în judecată pentru săvârșirea unor infracțiuni cu intenție.

În ceea ce privește Curtea de Apel Suceava, la data de 31 decembrie 2016, schema de judecători era de 47 posturi, din care ocupate erau 45, iar la finele anului 2017, schema aprobată era de 47 posturi de judecători din care 46 ocupate și unul vacant.

Conducerea Curții de Apel Suceava și-a concentrat în 2017, eforturile pe asigurarea necesarului de personal auxiliar pentru funcționarea în condiții optime a instanțelor, și s-au organizat 6 concursuri de recrutare, s-au aprobat 7 transferuri, 2 grefieri au fost numiți prin repartiție de la Școala Națională de Grefieri  și 12 grefieri temporari au fost definitivați pe funcții. În locul unor titulari care au anunțat lipsa pentru o perioadă mai îndelungată din activitate  în  prezent sunt numiți 19 salariați temporari.

Tot în  anul 2017, pentru dezvoltarea carierei  prin ocuparea unei funcții de nivel superior celei deținute ca urmare a îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și a promovării examenului organizat în vederea promovării personalul din instanțe, au fost organizate trei concursuri de promovare la instanțe superioare, două concursuri de promovare în funcții de conducere, precum și examene de promovare în grade/trepte superioare de salarizare precum și din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare juridice.

 

„Conducerea Curții de Apel își propune să continue evaluarea necesităților fiecărei instanțe pe termen mediu și lung, transformarea sau transferul unor posturi între instanțe, urmărind echilibrarea schemelor  și uniformizarea raportului număr de judecător/număr de grefieri la o medie de 1,5. Totodată vor fi continuate demersurile pentru suplimentarea numărului de posturi aprobate pentru instanțe, în special în ceea ce privește posturile de personal auxiliar de specialitate – grefieri de ședință și grefieri arhivari –  dată fiind creșterea continuă a complexității muncii acestora  ca urmare a modificărilor legislative”, se arată în raport.

loading...