Reorganizare majoră a Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava. Un compartiment se desfiinţează din cauza penuriei de personal, altele pentru că nu au adresabilitate, dar apar compartimente noi. La ortopedie se adaugă paturi întrucât a crescut numărul celor care au suferit traume după ce au căzut pe gheaţă
Structura de funcţionare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava urmează să fie reorganizată major potrivit unui proiect de hotărâre iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur.

În expunerea de motive, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, precizează că propunerea de reorganizare a Spitalului Judeţean Suceava a fost avizată de Ministerul Sănătăţii.

Potrivit acestuia, Secția medicină internă îşi reduce numărul de paturi de la 70 la 59, astfel încât Compartimentul  endocrinologie  va avea cinci paturi în loc de şase repartizate în două saloane, Compartimentul de hematologie îşi majorează numărul de paturi de la 8 la 15, datorită adresabilităţii crescute şi valorilor foarte bune ale indicatorilor de eficienţă realizaţi, iar Compartimentul geriatrie şi gerontologie, cu un număr de 8 paturi, se desprinde din structura secţiei, devenind compartiment de sine stătător.

Secţia ortopedie şi traumatologie îşi majorează numărul de paturi de la 50 la 58, datorită creşterii adresabilităţi acestei specialităţi după ce s-a înregistrat o creştere a numărului de traume cauzate de condiţiile meteorologice specifice zonei, umiditate, polei, durata crescută a anotimpului rece.

Potrivit proiectului, Compartimentul obstetrică – ginecologie (sarcină cu risc crescut), cu un număr de 15 paturi se desfiinţează, paturile aferente fiind redistribuite.

Atribuţiile acestui compartiment vor fi îndeplinite de Compartimentul obstetrică patologică (sarcină cu risc crescut) cu un număr de 10 paturi, care se va înfiinţa ca urmare a numărului mai mare de solicitări pentru specialitatea obstetrică faţă de specialitatea ginecologie în cadrul Secției obstetrică – ginecologie ce îşi păstrează numărul de 85 paturi.

Şi Secţia psihiatrie îşi păstrează numărul de 55 paturi şi se reorganizează prin înfiinţarea în structura sa a Compartimentului psihiatrie cronici, cu un număr de 10 paturi, motivat de acumularea de perioade de spitalizare foarte lungi pentru unii pacienţi.

La fel, Secţia neurologie îşi păstrează numărul de 55 paturi şi se reorganizează prin înfiinţarea în structura sa a Compartimentului neurologie cronici, cu un număr de 10 paturi, motivat de acumularea de perioade de spitalizare foarte lungi pentru unii pacienţi. De menţionat este că în cadrul Secţiei neurologie funcţionează şi Compartimentul UAVCA, cu un număr de 8 paturi.

La Secţia chirurgie generală se prevede o reducere a numărului de paturi de la 81 la 76 ca urmare a redimensionării şi reamenajării  spaţiului alocat.

De notat este că în structura acestei secţii funcţionează Compartimentul chirurgie toracică, cu un număr de 6 paturi.

Conform proiectului, Secţia pediatrie îşi majorează numărul de paturi de la 80 la 87 şi are în componenţă Compartimentul Terapie acută, cu un număr de 10 paturi; Compartimentul neurologie pediatrică, cu 7 paturi, dar şi Compartimentul psihiatrie pediatrică, cu 7 paturi, compartiment nou înfiinţat.

Noua organizare presupune desfiinţarea Compartimentului neuropsihiatrie infantilă, cu un număr de 7 paturi din cauza penuriei de personal medical de specialitate, iar paturile se redistribuie la alte structuri.

O reducere cu 10 paturi va fi la Secţia pneumologie de la 85 la 75, din cauza neîndeplinirii indicatorilor prognozaţi, şi îşi păstrează în componenţă compartimentele avute în vechea structură, respectiv:Compartiment TBC, care îşi reduce numărul de paturi de la 30 la 23 şi Compartiment TBC copii, care îşi reduce numărul de paturi de la 5 la 2.

În noua structură, se înfiinţează Compartimentul îngrijiri paliative, cu un număr de 25 paturi, rezultat din redistribuiri.

Înființarea acestei structuri devine imperios necesară având în vedere numărul mare de pacienți eligibili pentru îngrijire paliativă, raportat la faptul că în judeţ funcţionează doar patru unităţi care furnizează servicii de îngrijiri paliative care se dovedesc insuficiente din punctul de vedere al numărului mare de pacienţi cu boli incurabile şi a distanţelelor mari la care se află faţă de spitalul judeţean, se arată în expunerea de motive.

Reorganizarea mai prevede ca în cadrul Laboratorului radiologie, imagistică medicală să se înfiinţeze Compartimentul angiograf întrucât spitalul judeţean dispune de un astfel de echipament şi are angajat un medic specialist cu competențe în acest domeniu.

Totodată,  Compartimentul de prevenire şi control a infecţiilor nozocomiale se reorganizează în Compartiment de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale.

O altă măsură prevede înfiinţarea Cabinetului chirurgie toracică din cadrul Ambulatoriului integrat cu cabinete de specialitate, motivat de faptul că, fiind singură structură cu această specialitate medicală din judeţ, va permite asigurarea asistenţei medicale de specialitate pentru populaţia judeţului, iar Cabinetul pediatrie din cadrul Ambulatoriului integrat cu cabinete de specialitate se reorganizează în Cabinet pediatrie/neurologie pediatrică în scopul lărgirii ofertei de servicii medicale cu specialitatea neurologie pediatrică, spitalul având doi medici în această specialitate.

.

De menţionat este că se desfiinţează şi Compartimentul  DDD, atribuţiile fiind preluate în cadrul Serviciului administrativ precum şi Laboratorul radioterapie ca urmare a faptului că sursele radioactive au fost preluate de Institutul Național de Cercetare – dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară.(T.B.)

loading...