Laboratorul de compatibilitate electromagnetică CERTeLab al USV a fost reacreditat

La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava funcționează Laboratorul de compatibilitate electromagnetică CERTeLab, acesta fiind printre puținele unități din România care au dreptul de a certifica produsele cu privire la standardele de compatibilitate electromagnetică.

Potrivit unui comunicat de presă al USV, Laboratorul de compatibilitate electromagnetică CERTeLab, acreditat pentru prima dată în anul 2009, a fost reacreditat de către RENAR, conform normelor SR EN ISO/CEI 17025:2005, iar noul certificat de acreditare – LI 1163/2018 – este valabil pentru perioada 05.03.2018 – 04.03.2022.

„Laboratorul este acreditat pentru încercări de imunitate la perturbaţii radiate RF, imunitate la descărcări electrostatice, imunitate la scăderi de tensiune, imunitate la întreruperi de scurtă durată şi variaţii de tensiune, precum și măsurări de perturbaţii radiate RF și perturbații conduse la porturile de alimentare de la reţea. Echipamentele pentru care se pot efectua încercări sunt cele din categoriile pentru tehnologia informaţiei, echipamente electrice şi electronice utilizate în medii rezidenţiale, comerciale şi uşor industriale, echipamente electrice şi electronice utilizate în medii industriale, echipamente de transmisie de bandă largă în 2,4 GHz, echipamente pentru reţele de telecomunicaţii, echipamente de mică distanţă. Totodată, comparările interlaboratoare, la care laboratorul CERTeLab participă periodic, asigură menținerea nivelului de competență și dau încredere că valorile măsurate se încadrează în incertitudinea declarată. În regim neacreditat, pot fi efectuate și alte încercări, la solicitarea dezvoltatorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice”, a precizat sursa citată.

În comunicatul transmis se menționează că sprijinul potențial pe care USV îl poate oferi industriei electronice din România este unul substanțial, dat fiind că în CERTeLab pot fi efectuate încercări la standarde internaționale, de către un personal calificat, folosind echipamente performante și calibrate periodic, încercări pentru care se evită deplasările costisitoare la laboratoare similare din statele UE.

În data de 26 februarie 2014, Parlamentul European și Consiliul UE au aprobat Directiva 2014/30/UE privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică. Aceasta se referă la produsele care reprezintă o noutate pentru piața Uniunii în momentul introducerii lor pe piață, ceea ce înseamnă că este vorba despre produse noi, fabricate de un producător stabilit în Uniune, sau despre produse importate dintr-o țară terță, indiferent dacă sunt noi sau de ocazie. Potrivit prevederilor acestei Directive, toți operatorii economici care intervin în lanțul de aprovizionare și de distribuție ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că pun la dispoziție pe piață numai aparate care sunt în conformitate cu respectiva directivă. Totodată, legiuitorul european a subliniat că producătorul, având cunoștințe detaliate privind procesul de proiectare și de producție, este cel mai în măsură să efectueze procedura de evaluare a conformității aparatelor și instalațiilor.

Directiva a fost transpusă în legislația din România prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, stabilind regulile referitoare la comercializarea și utilizarea în cadrul UE a echipamentelor care pot genera perturbații electromagnetice sau care pot fi afectate de astfel de perturbații.

 

loading...