Ministerul Transporturilor îi explică lui Băișanu cauza deficitului de șoferi profesioniști: Scăderea ratei de natalitate după 1990 a condus la diminuarea numărului de posibili posesori de permis de conducere pentru categoriile C, CE

Ministerul Transporturilor consideră că scăderea natalității în România este una din cauzele principale a deficitului de șoferi de autocamioane din România.

Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băișanu, a adresat o interpelare ministrului Transporturilor, Lucian Șova legată de faptul că transportatorii români se confruntă cu problema deficitului de forță de muncă din cauză că numărul șoferilor profesioniști este din ce în ce mai mic.

El consideră că una dintre cauzele reducerii numărului de șoferi profesioniști în țară este determinat de faptul că aceștia aleg să se angajeze la firme din alte țări pentru că în România, din cinci în cinci ani trebuie să parcurgă un curs și să susțină un examen pentru înnoirea atestatului de muncă în timp ce în alte state europene reînnoirea se face mai simplu, prin parcurgerea unui curs și întreabă dacă o asemenea procedură va putea fi preluată și în România.

În răspunsul Ministerului Transporturior se arată că în conformitate cu  Acordul European privind transportul rutier internațional   al mărfurilor periculoase, „durata de valabilitate a certificatului de pregătire profesională a conducătorului auto este de cinci ani de la data la care conducătorul auto a promovat  examenul de pregătire inițială de bază sau  a  promovat examenul de pregătire polivalentă inițială”. Totodată, certificatul este reînnoit dacă conducătorul auto aduce dovada participării sale la pregătirea recapitulativă conform și dacă a promovat examenul.

Mai mult, aceeași sursă arată că Directiva 2003/59/CE /15.07.2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri prevede că activitatea  de conducere auto este supusă unei calificări inițiale obligatorii și unei formări periodice obligatorii, iar în acest scop, statele membre realizează un sistem de calificare inițială  și un sistem de formare periodică și că formarea periodică presupune urmarea obligatorie a unui curs de formare, finalizat  prin susținerea unui examen în vederea obținerii certificatului de calificare continuă.

Ministerul Transporturilor mai arată că la examenele pentru obținerea certificatului de calificare continuă participă un număr mare de conducători auto, cetățeni români, posesori ai unui permis de conducere eliberat în alt stat membru, procentul de promovabilitate pentru acest tip de examen fiind de 83.5%, pentru anul 2017, susținând acest tip de examen un număr de aproximativ 50.000 cursanți.

În răspuns se precizează că participarea la acest tip de examen (similar ca periodicitate cu cel de la mărfuri periculoase) nu constituie un motiv pentru care conducatorii auto decid să lucreze la alte firme din alte state membre.

„Având în vedere faptul că din raportarile operatorilor de transport se constată că aceștia au angajați un număr de 201.165 conducători auto la un parc licențiat de 183.250 autovehicule, un număr de 309.775 conducători auto obținând prin Autoritatea Rutieră Română-A.R.R. certificat de calificare profesională, eliberat în conformitate cu prevederile Directivei 2003/ 59/CE, considerăm că problema cu care se confruntă operatorii de transport români privind forța de muncă are legatura cu: scăderea ratei de natalitate după 1990, ceea ce a condus la diminuarea numărului de posibili posesori de permis de conducere pentru categoriile C, CE; nivelul salariilor cu care sunt retribuiți conducătorii auto (valabil  și la alte categorii de angajați ); probleme personale ale conducătorilor auto”, se arată în răspunsul Ministerului Transporturilor.