Peste 14.000 de suceveni, angajați temporar în Germania, au primit anul trecut din partea CJP Suceava documente necesare pentru serviciile sociale germane. În acest an au fost emise deja aproape 6.400 de astfel de documente

Casa Judeţeană de Pensii Suceava a emis anul trecut aproape 14. 200 de documente care atestau că lucrătorii migranţi, angajaţi temporar în Germania pentru efectuarea de lucrări sezoniere, nu sunt asiguraţi în sistemul de securitate socială din România, iar de la începutul acestui an au fost eliberate alte 6371 de astfel de documente.

Directorul executiv al CJP Suceava, Constantin Boliacu, a precizat, marţi, într-un comunicat de presă că, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, Regulamentele Consiliului (CEE) nr. 1408/71 referitoare la aplicarea sistemelor de securitate socială salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii şi nr. 574/72 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71, au devenit direct aplicabile în România, în relaţiile acesteia cu celelalte state membre ale Uniunii Europene.

“În acest context, s-a convenit cu Ministerul Federal al Muncii şi Problemelor Sociale al Republicii Federale Germania şi cu Oficiul German de Legătură privind Asigurările de Sănătate în Străinătate din Republica Federală Germania, în cadrul unei reuniuni ce a avut loc la Bucureşti, în perioada 11-13 octombrie 2006, utilizarea unilaterală a unui document prin intermediul căruia instituţiile din România să ateste faptul că persoanele interesate, care urmează să desfăşoare activitate sezonieră pe teritoriul Germaniei, nu sunt asigurate în sistemul de securitate socială din România”, a explicat Boliacu.

El a spus că persoanele care doresc să desfăşoare muncă sezonieră în Germania se adresează Casei Judeţene de Pensii Suceava pentru eliberarea negaţiei formularului E 101, fiind necesară depunerea unei cereri tip şi a unei copii după buletinul /cartea de identitate, valabil la data depunerii cererii.

“Cererea urmează a fi făcută în nume propriu, persoana interesată declarând, pe proprie răspundere, fără autentificare notarială, că nu este asigurată în sistemul de securitate socială din România. În cuprinsul cererii va fi precizată şi perioada în care persoana urmează să desfăşoare activitate sezonieră în Germania”, a menţionat Boliacu.

El a adăugat că în cazul în care, la momentul în care formulează cererea pentru eliberarea negaţiei formularului E 101, persoana interesată desfăşoară activitate cu  contract de muncă pe teritoriul României, aceasta va prezenta dovada încetării sau suspendării contractului de muncă.

Directorul executiv al CJP Suceava a mai spus că la sediul instituţiei au fost înregistrate anul trecut 14.204 cereri de notificare a respingerii cererii de emitere  a Formularului A1, în cazul lucrătorilor migranţi, angajaţi temporar pe teritoriul Germaniei  pentru efectuarea de lucrări sezoniere şi s-au emis 14.198 negaţii, iar alte  şase persoane nu s-au mai prezentat pentru ridicarea formularelor.

“ În anul 2018, până la această dată, au fost   înregistrate un număr de 6.374 cereri de notificare a respingerii  cererii de emitere  a Formularului A1 şi s-au emis 6.371 negaţii, iar alte trei persoane nu s-au mai prezentat pentru ridicarea formularelor”, a mai declarat Boliacu adăugând că eliberarea  negaţiei  formularului E 101 se realizează prin Serviciul Evidenţă Contribuabili din cadrul CJP Suceava,  în  momentul în care sunt primite solicitările.

(Liliana Bujdei)