ISJ Suceava: Peste 11 500 de cereri s-au înregistrat în etapa reînscrierii copiilor în grădiniţe, în timp ce de la debutul etapei înscrierii copiilor în învăţământul preşcolar pentru anul 2018-2019 s-au depus până în prezent peste 3000 de cereri

Peste 11 500 de cereri s-au înregistrat în judeţul Suceava în etapa reînscrierii copiilor care doresc să frecventeze grădiniţa în anul şcolar 2018-2019, iar de la debutul etapei înscrierii copiilor nou-veniţi în învăţământul preşcolar şi până în prezent au fost depuse peste 3000 de cereri.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat, miercuri, pentru NewsBucovina că, pentru anul şcolar 2018-2019, în învăţământul preşcolar de stat sunt 19 786 de locuri în judeţul Suceava, majoritatea în grădiniţe cu program normal, iar în învăţământul preşcolar particular sunt 783 de locuri.

El a arătat că în etapa de reînscriere a copiilor în grădiniţe s-au înregistrat în judeţul Suceava 11 571 de cereri, din care 5136 de cereri pentru grupa mijlocie şi 6435 pentru grupa mare, în timp ce în etapa de înscriere a copiilor nou-veniţi în învăţământul preşcolar, care a început în data de 21 mai 2018, s-au depus 3232 de cereri pentru grupa mică.

 

De precizat este că MEN a stabilit calendarul şi procedurile pentru înscrierea şi reînscrierea copiilor în învăţământul preşcolar şi a solicitat inspectoratelor şcolare judeţene să asigure măsurile necesare derulării în condiții optime a înscrierii copiilor în grădiniţă. 

Conform MEN, orarul reînscrierilor şi înscrierilor este stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi trebuie afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există), şi eventual pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Sursa citată menţionează că ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1.252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

MEN mai precizează că în situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Vă prezentăm criteriile generale de departajare stabilite de MEN:

-existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

-existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

-existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

-existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

 

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 18 mai) nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. De asemenea, criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale, menţionează MEN.

 

Totodată, sursa citată mai arată că pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii: capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată); numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare); criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor; numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Conform MEN, unităţile particulare de învăţământ preșcolar au și obligaţia afişării la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora, respectiv dacă sunt autorizate să funcţioneze provizoriu sau sunt acreditate de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

(Liliana Bujdei)