Personalul din cadrul CSEI „Sf. Andrei” din Gura Humoruluiu și-a perfecționat metodele, procedeele și tehnicile de lucru cu copiii cu cerințe educaționale speciale în urma unui proiect Erasmus+ realizat în colaborare cu instituții similare din Voievodatul Podkarpackie din Polonia

În perioada 10 – 16 mai  2018, o echipă formată din 5 cadre didactice de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf..Andrei” din Gura Humorului: profesor  psihopedagog Poclitaru Narcisa Cătălina, prof. de educaţie specială Sabin Rybanna, profesor kinetoterapeut Strugariu Cezar, profesor psihopedagog  Culidiuc  Militina  Cleopatra şi profesor de educaţie fizică  Mihăilă Daniela, împreună cu o  echipă de 5 cadre didactice de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava, au participat la  mobilitatea din cadrul proiectului Erasmus +  ,,Perfecționarea personalului din învățământul special din județul Suceava în instituții similare din Voievodatul Podkarpackie” Polonia.

Proiectul Erasmus + ,,Perfecționarea personalului din învățământul special din județul Suceava în instituții similare din Voievodatul Podkarpackie, a fost inițiat și promovat de Consiliul Județean Suceava în parteneriat cu două instituții de învățământ gazdă din Polonia respectiv: Școala  Gimnazială Incluzivă- Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, din orașul Rzeszow și Centrul Școlar Special – Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszynskiego w Mrowli din localitatea Mrowla. Proiectul s- a desfășurat pe o perioadă de 24 de luni şi şi- a propus să conducă la recunoaşterea competenţelor în interiorul graniţelor naţionale şi în afara acestora, la  creşterea gradului de conştientizare în rândul personalului din domeniul învăţământului şcolar special şi  la înţelegerea culturii şi civilizaţiei polone.

Scopul proiectului de mobilitate a constat în sprijinirea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și a membrilor personalului din domeniul învăţământului şcolar special, pentru a inova şi îmbunătăţi calitatea predării, formării şi activităţii prin promovarea diverselor metode şi instrumente de lucru în cadrul instituţiilor de învăţământ.

Obiectivul general al proiectului  a constat în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a membrilor personalului din domeniul învăţământului şcolar special ce își desfășoară activitatea în instituțiile de învățământ special din județul Suceava, cu nivele diferite de învățământ: preșcolar, școlar, liceal, prin activitățile de mobilitate stabilite.

Pe parcursul tuturor zilelor de întâlnire, întreaga echipă de cadre didactice  a participat la diverse activități interactive, activități de grup și de terapie individuală desfășurate cu copiii cu diverse tipuri de dizabilități, dar și la copii cu dizabilități integrați în învățământul de masă (copii autiști, copii cu sindrom Down, cu deficiență medie,etc), activități de cunoaștere a instituțiilor europene, dezbateri și discuții pe diverse teme de interes profesional și european. O prioritate și o preocupare continuă a reprezentat- o  îmbunătățirea actului educațional  adresat copiilor cu nevoi speciale, sporirea atractivităţii învăţământului şcolar special, astfel încât acesta să fie în măsură să ofere activităţi, programe și strategii care răspund mai bine nevoilor copiilor cu C.E.S. în materie de învăţare şi de dezvoltare personală în vederea integrării acestora pe piața muncii.

Activitățile  interculturale au ocupat și ele un loc important, obiectivele și locațiile fiind  stabilite de partenerii noștri poloni în colaborare cu doamna Mihaela Dziobec, interpreta (translatora)  din proiect ce ne-a însoțit și prezentat cultura, tradiția și istoria locurilor. Printre obiectivele vizate s-au numărat: Universitatea din Rzeszów,  Mănăstirea Bernardinilor, Primaria oraşului,  Pivniţele din Rzeszow ,  fântâna multimedia, Teatrul Maska, Sinagoga din oraşul vechi, cea mai veche sinagogă din regiunea Podkarpackie, construită în jurul anului 1600, Biserica Sfintei Cruci,  palatul Liubomirski (astăzi judecătorie), filarmonica oraşului. De asemenea s- a organizat o  vizită în oraşul Cracovia, unul dintre cele mai importante centre culturale, artistice, religioase şi economice ale ţării, oraş cu o bogată istorie, reflectată, în parte, de edificiile ridicate de-a lungul vremurilor , edificii care au rezistat până astăzi: avanpostul fortificat Barbacana, o capodoperă a ingineriei militare medievale,  Poarta Florian, Teatrul Juliusz Słowacki, construit după modelul Operei din Paris, Piaţa centrală cu celebra Hală a Ţesăturilor, Universitatea Jagello, prima universitate din Polonia, înfiinţată în 1364 de regele Cazimir al III-lea, castelul şi catedrala Wawel, precum şi numerorase biserici şi catedrale. Un alt obiectiv vizat prin proiect a fost Castelul Łańcut, situat în localitatea Łańcut, la aproximativ 20 de kilometri de Rzeszow.

Joi, 31 mai 2018, la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” din Gura Humorului a avut loc diseminarea activităţilor mobilităţii din cadrul proiectului. La atelierul vizual organizat au participat 20 de cadre didactice din cele două şcoli participante. Au fost prezentate exemple concrete, noi tehnici şi metode însuşite pe perioada mobilităţii, studii de caz. S-au organizat exerciţii aplicative prin care s- au pus în practică cele învăţate toate acestea  având drept scop accentuarea în special a caracterului practic al întregii mobilităţi. 

Proiectul a fost o reușită datorită faptului că ne-a oferit oportunitatea de a interacționa cu specialiști europeni în domeniul educației speciale, oportunitatea de a vedea modalități de abordare diferențită a metodelor /procedeelor și tehnicilor de lucru cu copiii cu cerințe educaționale speciale, mijloace de învățământ, materiale didactice peformante și de înaltă calitate, necesare în procesul de terapie/recuperare și nu în ultimul rând seninătatea, implicarea și performanța cadrelor didactice care lucrează cu acești copii.

loading...