Probleme majore la căminele de bătrâni din județul Suceava, cele mai grave fiind constatate la căminele administrate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, potrivit unui raport al Prefecturii Suceava


Intră acum și în grupul de

Cele două comisii mixte care au verificat legalitatea funcționării a 18 cămine de bătrâni din județul Suceava au constatat probleme majore, 11 neavând autorizații ISU, din care opt administrate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, același număr de cămine administrate de Arhiepiscopie neavând nici autorizații sanitare de funcționare.

 Potrivit Prefecturii Suceava, raportul comisiilor mixte numite prin ordin de prefect pentru a verifica legalitatea funcţionării căminelor de bătrâni  din judeţul Suceava constată însă că de la controlul din 2017,  s-au făcut pași importanți în ce privește acreditarea,  obținerea licenței de funcționare, autorizarea sanitară și sanitar veterinară.

În data de 19 iunie prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a emis un ordin privind constituirea comisiilor mixte prin care au fost verificate 18 obiective de asistență socială pentru persoane vârstnice, din care 11 sunt în administrarea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, patru unități sunt în administrarea primăriilor și consiliilor locale din Rădăuți, Solca, Siret, Vatra Dornei, iar trei unități sunt în administrarea ONG-uri  cu domeniu de activitate umanitar.

Cele două comisii mixte ce au efectuat verificările în teren au fost formate din reprezentanți ai Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava, Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Bucovina” al Judeţului Suceava, Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava.

Raportul comisiilor respective arată că șapte dintre  căminele aflate în administrarea Arhiepiscopiei dețin certificatul de acreditare eliberat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, iar  patru unități sunt în curs de acreditare, dar și că două unități dețin licență provizorie de funcționare pentru serviciul social, alte șapte au depus documentația în vederea obținerii licenței de funcționare pentru serviciul social,  iar  două unități nu au întreprins demersuri în acest sens.

Același raport indică faptul că opt dintre căminele Arhiepiscopiei nu dețin autorizația  sanitară de funcționare, doar trei dintre ele fiind autorizate sanitar.

Mai mult, cinci dintre unităţile  Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor verificate nu dețin documente de înregistrare sanitar-veterinară, patru unități dețin autorizația sanitară-veterinară, iar două unități ale Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor asigură hrana beneficiarilor prin contracte catering, conform legislației în vigoare.

În ceea ce privește autorizarea ISU, opt unități ale Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor nu o dețin, una are un asemenea document, iar două unități dintre acestea au autorizația ISU,  însă aceasta nu este însoțită de „documentația vizată spre neschimbare ce a stat la baza emiterii acesteia”.

La cele 11 unități de asistență socială pentru persoane vârstnice ale Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor nu au fost identificate probleme deosebite care să intre sub incidența legislației muncii, se mai arată în raport.

În ceea ce privește cele  șapte cămine aflate în administrarea unor primării și ONG-uri, acestea sunt autorizate sanitar și sanitar  veterinar și dețin certificatul de acreditare eliberat Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

În ceea e privește licența de funcționare pentru serviciul social există doar la unitatea de profil din Vatra Dornei,  iar alte două unități sunt în curs de licențiere, dar și cele trei cămine de bătrâni în aflate în administrarea unor ONG-uri.

La Căminul pentru persoane vârstnice Solca, care aparține de Primăria orașului Solca, licenţa de funcţionare provizorie, emisă la data de 17 iunie 2016 a fost retrasă din cauza lipsei autorizației de securitate la incendiu.

De menționat este că doar căminul de bătrâni din Vatra Dornei deține autorizație de securitate la incendiu, din cele patru unități aflate în administrarea primăriilor și  consiliilor locale.

Unitățile aflate în administrarea primăriilor orașelor Solca și Siret au fost puse în funcțiune fără a se solicita obținerea autorizației de securitate la incendiu, iar unitatea aflată în administrarea Primăriei Rădăuți nu deține autorizație de securitate la incendiu, însă are avizul de securitate la incendiu emis în baza proiectului de execuție, se precizează în raport.

Totodată, au  autorizație ISU și cele trei unități aflate în administrarea organizațiilor neguvernamentale umanitare.

La trei din unitățile aflate în administrarea primăriilor  nu au fost identificate probleme deosebite care să intre sub incidența legislației din  domeniul Muncii. În schimb, la Căminul persoane vârstnice din Rădăuți nu s-a făcut dovada inițierii de negocieri colective în vederea încheierii contractului colectiv de muncă și s-a mai constatat  că nu s-a acordat un spor la salariu pentru repausul săptămânal în alte zile decât sâmbăta și duminica.

În aceeași situație se află una dintre unitățile  aflate în administrarea ong-urilor,  respectiv Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Sucevița.

Reprezentanții celor două comisii de control au făcut recomandări administratorilor unităților de asistență socială controlate, potrivit competențelor de aplicare a legislației pe fiecare domeniu vizat, stabilind măsuri cu termene de finalizare care vor fi atent monitorizate, în continuare,  de către Instituția Prefectului, se mai arată în comunicatul Prefecturii Suceava.(N.B.)


Intră acum și în grupul de