Situaţiile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, soluţionate de Comisia Judeţeană de Admitere: 32 de absolvenţi de gimnaziu au primit aprobarea pentru solicitările de transfer, iar alţi 30 au fost repartizaţi pe locurile rămase libere după rezolvarea situaţiilor speciale.

Comisia Judeţeană de Admitere a soluţionat, în perioada 16 -18 iulie 2018, situaţiile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, situaţiile medicale speciale, schimburile de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuirea sau redistribuirea pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date computerizată a opţiunilor exprimate de elevi, precum şi a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în etapa repartizării computerizate.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat, joi, că în cadrul Comisiei Judeţene de Admitere au fost analizate cele 69 de situaţii speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, în 32 de cazuri comisia a aprobat, miercuri, solicitările de transfer ale candidaţilor la alte specializări sau la alte unităţi decât cele în care au fost repartizaţi iniţial, iar în 36 de cazuri solicitările de transfer nu au fost aprobate şi candidaţii rămân la specializările din unităţile liceale în care au fost repartizaţi iniţial, în timp ce o cerere a fost retrasă.

Anuţei a spus că din totalul cererilor soluţionate favorabil, 25 au fost aprobate cu respectarea criteriului mediei de admitere şi a numărului de locuri rămase libere, aşa cum prevede Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii, alte 3 cereri au fost aprobate în cazul unor elevi care au efectuat studiile gimnaziale în străinătate şi 4 cereri de redistribuire au aprobate în cazul unor gemeni.

El a mai spus că în cadrul Comisiei de Admitere au mai fost analizate şi solicitările altor 30 de elevi care au rămas nerepartizaţi în unităţi liceale în etapa de repartizare computerizată, întrucât nu au avut înscrise suficiente opţiuni în fişele de înscriere, iar comisia a aprobat repartizarea lor pe locurile rămase libere după rezolvarea situaţiilor speciale.

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018 – 2019 a început în data de 18 iulie 2018, dată când a fost prevăzută afişarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă.

În data de 3 septembrie 2018 va avea loc înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de

limbă modernă sau maternă, iar în perioada 4– 5 septembrie 2018 se vor desfăşura probele de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, în timp ce în perioada  3 – 6 septembrie 2018 va avea loc primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare.

În data de 7 septembrie 2018 se va desfăşura repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicația informatică centralizată, în aceeaşi zi fiind prevăzută şi transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

(Liliana Bujdei)

loading...