O nouă sesiune de înscrieri la cursurile de limbi străine organizate de Centrul de Limbi şi Culturi Străine „Synergia Linguarum” din cadrul USV

Centrul de Limbi şi Culturi Străine SYNERGIA LINGUARUM (CLCSSL), afiliat Departamentului de Limbi şi Literaturi Străine al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava organizează o nouă sesiune de înscrieri pentru cursurile de limbi străine.

Potrivit reprezentanților USV, înscrierile la cursurile de limbi străine pentru anul academic 2018-2019 au loc în perioada 15 octombrie – 20 decembrie a.c., în intervalul orar 16.00-18.00, de luni până vineri (cu excepția zilei de 30.11.2018), în holul de la intrare din Corpul A, într-un spațiu amenajat lângă Decanatul FLSC.

Centrul de Limbi şi Culturi Străine SYNERGIA LINGUARUM organizează cursuri de obţinere certificat național de competenţă lingvistică pentru toate nivelurile (la limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, chineză, coreeană, japoneză, ucraineană, rusă, poloneză); cursuri de obţinere certificat internaţional de competenţă lingvistică la: engleză (Cambridge English Preliminary (PET), Cambridge English First Certificate (FCE), Cambridge English Advanced (CAE), Cambridge English Proficiency (CPE), International English Language Testing System (IELTS). Examenele se pot ţine în cadrul USV, după finalizarea modulului corespunzător tipului de certificat); germană: (Goethe-Zertifikat: toate nivelurile).

Sursa citată a precizat că înscrierile pentru cursurile de chineză și coreeană se fac în Corpul H, cam. H105, la conf. dr. Alexandru Nedelea, și se desfășoară în regim gratuit.

„Cu excepția limbilor chineză și coreeană, cursurile la toate limbile se vor desfășura în perioada martie-iunie 2018 și au ca format module de 50 de ore, cu 4 ore pe săptămână, iar formaţiile de studiu cuprind min. 15 şi max. 30 de cursanţi”, a arătat sursa citată.

Valoarea taxei  este de 500 RON pentru un modul integral de 50 de ore. Această valoare se reduce la 300 RON pentru studenţii la programele de licenţă, masterat şi doctorat ale USV, precum şi pentru angajaţii USV (completare cerere și anexare adeverinţă la formular de înscriere) și la 400 RON pentru elevi, pentru studenţii la programele de licenţă, masterat şi doctorat ale altor universităţi, pentru membrii fundaţiei Alumni USV, precum şi pentru şomeri (completare cerere și anexare adeverinţă la formular de înscriere).

Centrul de Limbi şi Culturi Străine SYNERGIA LINGUARUM a precizat că pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 10 și 13 ani formularul de înscriere va fi completat de către unul dintre părinți, iar la acesta se va atașa o copie xerox a certificatului de naștere. Cursanții din această categorie vor beneficia de reducerea aplicată în cazul elevilor, mai precis de 100 de lei (pe baza unei adeverințe eliberate de secretariatul școlii).

În perioada martie-august 2018, CLCSSL efectuează pentru persoane interesate, și care nu au urmat cursurile organizate în cadrul centrului, testarea competenţelor lingvistice la limbile menționate mai sus, cu eliberarea unui atestat de cunoaștere a limbii.

(M.T.)