Angajații Spitalului Județean Suceava care nu au primit majorări salariale semnificative vor beneficia de stimulente financiare lunare. Rîmbu: Acest demers este menit să asigure un echilibru între salariile categoriilor de angajați

Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe în ședința de luni acordarea de stimulente financiare pentru personalul medical și de specialitate al Spitalului Județean de Urgență Suceava care nu a beneficiat de majorări salariale semnificative.

Managerul Spitalului Județean Suceava, Vasile Rîmbu, a transmis Consiliului Județean Suceava solicitarea de a aproba acordarea de stimulente financiare pentru că s-au constatat diferențe semnificative între salariile de bază la anumite categorii de personal în urma aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

În aceste condiții, unitatea sanitara a decis acordarea stimulentelor financiare personalului care nu a beneficiat de creșteri semnificative ale drepturilor salariale ca urmare a aplicării Legii salarizării bugetarilor.

Acest demers este menit să asigure un echilibru între salariile categoriilor de angajați  din unitatea spitalicească și să asigure justa aplicare a prevederilor legale pe principiul importanței sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activității și nivelul studiilor, susține managerul Vasile Rîmbu.

El precizează că acordarea de stimulente financiare se încadrează în bugetul aprobat pentru cheltuieli de personal, nefiind necesara rectificarea bugetară.

Mai mult, Rîmbu arată că legislația în vigoare prevede că Ministerul Sănătății, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie pot acorda personalului medical și de specialitate stimulente financiare lunare.

De menționat este că stabilirea și aprobarea categoriilor de personal, a sumelor reprezentând stimulentele financiare și a modului de acordare a acestora se va face în temeiul unui Regulament intern, aprobat de comitetul director din cadrul spitalului public. (T.B.)