Parohia Sfântu Nicolae – Rit Vechi din Suceava cere Consiliului Local să anuleze hotărârea prin care se aprobă construirea unui bloc în zonă: Asemenea mod de blocare a accesului enoriașilor la serviciile religioase au fost specifice doar megalomaniei dictatorului Nicolae Ceaușescu

Parohia Sfântu Nicolae-Rit Vechi din Suceava a solicitat Consiliului Local Suceava să revoca Hotărârea din 25 octombrie privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui bloc în apropiere.

În scrisoarea adresată Consiliului Local, președintele Consiliului Parohial, Roman Feodor, arată că prin acceptarea acestei construcții se va distruge ireparabil o zonă de interes cultic și turistic a orașului unde se găsește și Biserica Sfântu Nicolae – Rit Vechi, dar și aglomerarea inoportună a zonei menționate și a imediatei vecinătăți a acesteia.

Totodată, se precizează că va crește și gradul de pericol pentru persoanele care participă la serviciile religioase ce se derulează în biserica parohiei și imposibilitatea accesului normal a echipamentelor de stingere a incendiilor ale I.S.U., ambulanță și alte asemenea lor.

În scrisoare se menționează că se încalcă și regimul de înălțime a zonei, – blocuri de locuințe cu maxim 5 niveluri, dar se obstrucționează accesul pietonal și auto în incinta bisericii parohiei și va fi afectat grav și ireparabil nivelul de liniște a zonei cu încălcarea intimității și sobrietății necesare în această zonă.

„Asemenea mod de blocare a accesului enoriașilor la serviciile religioase, interzicerea lor și distrugerea   lăcașelor de cult prin orice metode au fost specifice doar megalomaniei dictatorului Nicolae Ceaușescu”, se menționează în finalul scrisorii semnate de Roman Feodor.

Pe de altă parte, compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Suceava resping acuzele aduse de parohie.

Astfel, se arată că parcela aflată în discuție este teren viran, iar prin edificarea clădirii propuse și amenajarea terenului în conformitate cu PUZ nu se distruge zona din punct de vedere cultic  și turistic, iar oportunitatea de construire în zonă este determinată de necesitatea satisfacerii cerințelor de construire de locuințe, această zonă fiind în imediata apropiere a zonei centrale a municipiului.

Totodată, se menționează că prin hotărâre, Consiliul Local a impus ca accesul auto și pietonal să fie realizat înainte de începerea lucrărilor la blocul de locuințe și se subliniază că documentația PUZ a primit toate avize favorabile solicitate, inclusiv de la Direcția Județeană pentru Cultură Suceava, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” și Poliția  municipiului Suceava -Biroul Rutier.

Mai mult, se explică în răspuns că Prin Planul Urbanistic General aprobat pentru parcela de teren care face obiectul PUZ sunt posibile derogări obținute printr-o documentație de urbasnism avizată și aprobată conform legii, iar odată cu aprobarea PUZ-ului au fost stabiliți indicatorii urbanistici ai zonei, inclusiv a fost reglementat regimul de înălțime al clădirii.

„Parcela de teren care face obiectul PUZ aprobat este teren proprietate privată. Conform extrasului de carte funciară, pe această parcelă nu este înscrisă nici o servitute de trecere în favoarea Parohiei Sfântu Nicolae – Rit Vechi. Pe de altă parte, din planul de amplasament și delimitare a imobilului aferent terenului proprietate PFA BOHZ GHEORGHE, aceasta se învecinează la nord – înspre terenul Parohiei Sfântu Nicolae, cu o cale de acces. Totodată, accesul auto și pietonal în incinta bisericii se poate realiza prin accesul existent între Centrul pentru susținerea tradițiilor bucovinene și clădirea în care se află Inspectoratul Județean în Construcții Suceava”, se mai arată în răspuns.

Totodată se subliniază că prin edificarea blocului de locuințe nu va fi afectat nivelul de liniște din zonă, nu va fi încălcată intimitatea și sobrietatea necesară zonei  și nu va fi blocat accesul enoriașilor la serviciile religioase.(T.B.)