Casa de Asigurări de Sănătate Suceava a încheiat 694 de acte adiţionale cu furnizorii aflaţi în contract cu instituţia pentru perioada ianuarie-martie 2019


Intră acum și în grupul de

Preşedintele director general al CAS Suceava, Cristi Victor Bleorţu, a declarat, joi, pentru NewsBucovina, că în conformitate cu Ordinul MS/CNAS nr. 1545/1560/2018 s-a prelungit până la 31 martie 2019 termenul de aplicare al prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG nr. 140/2018.

El a spus că pentru perioada ianuarie-martie 2019 CAS Suceava a încheiat un număr de 694 de acte adiţionale cu furnizorii aflaţi în contract la sfârşitul anului 2018.

Bleorţu a precizat că actele adiţionale s-au încheiat cu 277 de medici din reţeaua de medicină primară, cu 104 de furnizori de servicii medicale din Ambulatoriul de specialitate clinic, cu 29 de furnizori de servicii medicale din  Ambulatoriul de specialitate paraclinic.

Alte 11 acte adiţionale au fost încheiate cu furnizori din  Ambulatoriul de specialitate de recuperare, 51 de acte adiţionale cu furnizorii din asistenţa medicală dentară, 3 cu furnizorii de îngrijiri la domiciliu, 15 acte adiţionale cu furnizorii de asistenţă medicală spitalicească, 139 cu farmaciile, 63 cu furnizorii de dispozitive medicale şi 2 cu furnizorii de transport sanitar neasistat.

(L.B.)


Intră acum și în grupul de