Sesiune anuală de referate şi comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice din judeţ

Un nou eveniment care se înscrie în calendarul activităţilor educativ-culturale organizate de Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava a avut loc vineri dimineaţă – Sesiunea anuală de referate şi comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice din judeţul Suceava – Creativitate şi inovaţie în învăţământ, manifestare găzduită de Şcoala Creştină cu clasele I-VIII Filadelfia.
Potrivit purtătorului de cuvânt al CCD Suceava, prof. Iulia Baldazar, tema sesiunii a fost inspirată de propunerea Comisiei Europene ca 2009 să fie Anul creativităţii şi inovaţiei.
Evenimentul s-a bucurat de participarea unor personalităţi din mediul universitar, a reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, dar şi a directorului Centrului Judeţean de Valorificare a Tradiţiei şi creaţiei populare – profesorul Pavel Blaj, constant colaborator al Casei.

Lucrările celor 160 de cadre didactice participante au fost susţinute în cadrul următoarelor 5 secţiuni: Managementul „pro”… inovaţie, Creativitate în interactivitate (Subsecţiuni: limbă şi comunicare, matematică, ştiinţe ale naturii, tehnologii şi TIC, om şi societate), Consilierea în şcoală, Biblioteca/CDI – spaţiu al creativităţii, Educaţia timpurie (Subsecţiuni: învăţământ primar, învăţământ preprimar).

„Se doreşte ca, în acest mod, instituţia furnizor de programe de formare continuă să promoveze conceptul lansat de către U.E. privind orientarea dezbaterilor şi manifestărilor Anului creativităţii şi inovaţiei – Imaginează. Creează. Inovează.” a mai spus purtătorul de cuvânt al CCD Suceava, prof. Iulia Baldazar.