„În aşteptarea liniştii”

După ani şi luni de zile de conflicte deschise, bazate pe reclamaţii, anchete, procese, declaraţii etc., la Şcoala Nr.4 din Câmpulung Moldovenesc, IŞJ a luat măsuri. Din păcate, măsurile luate de IŞJ nu vor fi suficiente pentru instalarea unei atmosfere creative, normale pentru o şcoală, care să stimuleze calitatea educaţiei şi să aducă şcoala la nivelul de credibilitate şi performanţă pe care l-a avut zeci de ani.
Comitetul de părinţi, constituit în Asociaţia Părinţilor „FIECARE CONTEAZĂ”, consideră că doamna director Rotaru a fost bine intenţionată în demersul managerial şi educativ. Considerăm că reproşurile aduse doamnei director, datorate greşelilor comise de ea, se datorează şi neimplicării corpului didactic în activitatea şcolii pentru a stopa starea conflictuală şi a sprijini toate demersurile întreprinse de doamna director.
Suntem conştienţi că aceste probleme nu sunt de competenţa Asociaţiei noastre pentru a fi judecate, motiv pentru care mulţumim doamnei directoare pentru colaborarea şi sprijinul acordat părinţilor în desfăşurarea diferitelor acţiuni ale şcolii. De asemenea, o asigurăm că activitatea proaspetei Asociaţii a părinţilor va continua aşa cum ne-am propus şi avem încredere că profesionalismul, omenia, cinstea şi adevărul vor triumfa iar la Şcoala nr.4, şcoală în care doamna profesor Rotaru a depus o parte din sufletul său şi eforturi substanţiale de „redresare” . Avem convingerea că şcoala Nr.4 se va ridica din nou şi va fi una din instituţiile de învăţământ prestigioase din Câmpulung Moldovenesc.
În aceeaşi măsură, îl vom încuraja şi sprijini pe tânărul director, profesor Cezar Carp, în greaua misiune pe care şi-a asumat-o. Dorim să fim un partener de nădejde pentru dumnealui şi împreună să desfăşurăm activităţi educaţionale menite să atragă elevi la şcoala Nr.4 şi să le creeze un mediu favorabil educaţiei de calitate. Dar numai sprijinul nostru nu va fi suficient. De aceea, facem un apel către tot corpul profesoral al şcolii, să se implice şi să fie alături de actualul director.
Numai împreună vom reuşi să ne atingem obiectivul propus – Şcoala nr.4 „Tudor Ştefaneli”, şcoală de elită a Câmpulungului – pentru că, FIECARE CONTEAZĂ.

Asociaţia Părinţilor de la Şcoala Nr.4 Câmpulung Moldovenesc „FIECARE CONTEAZĂ”

loading...