Proiect finanţat de UE în domeniul sănătăţii mintale

Un proiect în valoare de 57.586 euro, din care 49.186 euro reprezintă finanţare din partea Uniunii Europene, urmează a fi derulat de Centrul de Sănătate Mintală Câmpulung Moldovenesc şi Fundaţia caritabilă Orizonturi. Proiectul se intitulează „Alternative comunitare de asistenţă psihiatrică” şi este implementat în parteneriat cu Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc (partener principal – co-finanţare), Primăriile localităţilor Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Frasin, Vama, Pojorâta, Sadova, Moldoviţa, Stulpicani, Ostra, Fundu Moldovei, Breaza, Moldova Suliţa şi Asociaţia Effes Siret.

Scopul principal al proiectului este creşterea calităţii, accesibilităţii şi adresabilităţii serviciilor de sănătate mintală în sectorul de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Proiectul cu finanţare din partea Uniunii Europene are următoarele obiective specifice: dezvoltarea de servicii alternative şi integrate în cadrul Centrului de Sănătate Mintală Câmpulung Moldovenesc cu implicarea comunităţii locale şi a beneficiarilor/ pacienţilor pentru reabilitarea medico – psiho – socială şi creşterea calităţii vieţii persoanelor cu probleme de sănătate mintală; pilotarea tipului mobil de intervenţie medico – socială în oraşele mici şi comunităţile rurale cuprinse în sectorul de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Directorul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Petronela Paziuc, a precizat joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că grupul ţintă al acestui proiect este reprezentat de persoanele cu probleme de sănătate mintală din sectorul Câmpulung Moldovenesc. Dintre aceştia, 250 vor beneficia de o evaluare comprehensivă şi integrată a nevoilor, iar 100 de persoane cu probleme severe de sănătate mintală, pacienţi ai Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 70 de ani, vor beneficia, la domiciliu, de furnizarea unor servicii medico-sociale de calitate şi bazate pe nevoile personale.

În funcţie de nevoile individuale, pachetul de servicii furnizat la domiciliul beneficiarilor poate cuprinde: sprijin medical (informare şi educaţie despre medicamente, facilitarea accesului la medicamente, organizarea şi administrarea medicaţiei, monitorizarea aderenţei şi efectelor secundare), servicii de asistenţă (consiliere şi terapie orientată pe rezolvare de probleme, management de caz, managementul bolii şi simptomelor asociate, managementul crizelor, prevenirea recăderilor), dezvoltare de abilităţi de trai independent (menţinerea igienei personale, activităţi gospodăreşti şi îngrijirea locuinţei, cumpărături şi administrarea veniturilor), servicii recreative si structurarea activităţilor de timp liber (organizare excursii, zile de naştere, reuniuni în scop recreativ, participare la evenimente sociale), promovarea sănătăţii (intervenţii preventive de educaţie pentru sănătate, depistarea din timp a problemelor medicale, planificarea controalelor medicale), asistenţă juridică şi administrativă.
Aceste servicii vor fi furnizate beneficiarilor de către echipa mobilă cu implicarea partenerilor din comunităţile locale.

Petronela Paziuc a menţionat că Echipa mobilă va fi dezvoltată în cadrul Centrului de Sănătate Mintală al Spitalului de Psihiatrie din Câmpulung Moldovenesc şi are o componenţă multidisciplinară -medic psihiatru, asistenţi medicali, psihologi, asistenţi sociali şi instructor terapie ocupaţională. Pentru implementarea acestor servicii în comunitate şi deplasările echipei mobile va fi achiziţionat, în cadrul proiectului, un autoturism. De asemenea, minim 130 persoane de referinţă (angajaţi ai primăriei, asistenţi medicali) vor fi instruite în domeniul asistenţei comunitare. Activităţile proiectului vor fi promovate prin editarea de materiale informative (pliante, broşuri, afişe) distribuite la nivelul punctelor de informare ce vor fi constituite de parteneri la nivelul localităţilor sus-menţionate, dar şi pe website-ul special constituit www.echipamobila.ro ( disponibil din 31 martie 2009).

Activităţile şi rezultatele proiectului vor fi dezbătute la nivelul a 4 forumuri de politici în sănătate mintală.

La finalul proiectului va fi editat un „Ghid practic de dezvoltare a serviciilor de asistenţă comunitară pentru persoanele cu tulburări psihice în oraşele mici şi comunităţile rurale”, care va conţine şi un Manual de Proceduri al Echipei Mobile. Acesta va facilita atât diseminarea rezultatelor, cât şi iniţierea de acţiuni similare în alte sectoare psihiatrice.

loading...